Maatalousyrittäjien varhaisen välittämisen toimintamallilla hyviä tuloksia

Kauhavan maatalouden yhteistoimintaryhmä otti varhaisen välittämisen toimintamallin käyttöön syksyllä 2017 auttamaan maatalousyrittäjien jaksamista.

Kauhavan maatalouden yhteistoimintaryhmä otti varhaisen välittämisen toimintamallin käyttöön syksyllä 2017. Toimintamallilla YT-ryhmä halusi aktiivisempaa otetta maatalousyrittäjien auttamiseksi, sillä huoli yrittäjien jaksamisesta oli kasvanut tilojen talouden heikennyttyä vuonna 2015 voimakkaasti. Sen jälkeen talous ja huonot satokaudet eivät ole tilannetta parantaneet. YT-ryhmä otti yhteyttä HYMY-hankkeen toimijoihin ja tarjoutui pilotiksi rakentamaan varhaisen välittämisen toimintamallia.

Toimintamallin tarkoituksena on helpottaa yhteydenottamista ja avun hakemista sekä lisätä tietoa maatilayrittäjän auttajaverkostoista sekä näiden välisestä yhteistyöstä.

Toimintamallissa keskeistä on luottamus ja matalan kynnyksen luominen yhteydenottoon. Verkostoon voi olla yhteydessä maatalousyrittäjä itse tai huolestunut läheinen. Toiminta on vapaa-ehtoista ja yrittäjään ollaan yhteydessä vain, jos hän antaa siihen luvan.

Malli on ollut käytössä kahdesan kuukautta ja palaute on ollut kannustavaa. Asiakkaat ovat kokeneet, että luottamuksellisuuteen voi luottaa, kun voi olla itse suoraan yhteydessä auttajatahoihin. Työterveyshuoltoon on tullut poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja.

Varhaisen välittämisen loppuseminaari pidetään Seinäjoella kesäkuun puolivälissä, jossa kerätään vielä yhteen toimijoiden kokemuksia ja mielipiteitä. Näin toimintamallista kehitetään entistä parempi ja toimivampi.

Jaa juttu: