Metsä kannattaa uudistaa nopeasti päätehakkuun jälkeen

Julkaistu:

Aihe:

Metsänviljelykausi on alkanut lähes koko maassa. Tänä keväänä puuntaimia istutetaan arviolta 80 000 hehtaarille ja siemeniä kylvetään noin 25 000 hehtaarin alalle.

Suomessa metsätalouden näkökulmasta kasvatuskelpoisimmat puulajit ovat mänty, kuusi ja kivennäismailla viihtyvä rauduskoivu. Metsänhoitosuositukset antavat suuntaa, kuinka tiheästi puuntaimia tulee istuttaa uudistusalalle, jotta ne lähtevät sujuvasti kasvuun.

Männyn taimia kannattaa istuttaa noin 2 200 hehtaarille, kuusta noin 1 800 ja rauduskoivua 1 600 kappaletta hehtaarille. Rehevillä kasvupaikoilla istutustiheyttä voi lisätä ja vastaavasti karuilla paikoilla istuttaa taimet väljemmin. Metsälain vähimmäisvaatimus kasvatettavan taimikon tiheydelle on huomattavasti metsänhoidon suosituksia alhaisempi.

Metsänomistaja saa tietoa metsänviljelykohteistaan Metsään.fi-palvelusta. Palvelusta metsänomistaja löytää myös istutustöitä tekeviä toimijoita ja voi ilmoittaa heille työkohteista.

Pohjanmaalla laadukkaat uudistusalat

Suomen metsäkeskus tarkasti harkinnalla vuonna 2017 metsän uudistusaloja 1 268 metsikkökuviolla, joiden yhteispinta-ala oli 2 209 hehtaaria. Tarkastettujen kuvioiden keskikoko oli 1,7 hehtaaria. Tarkastukset kohdistettiin ensisijaisesti kuvioille, joiden päätehakkuusta oli kulunut noin neljä vuotta.

Maakunnittaisessa vertailussa keskimäärin 87 prosenttia uusista taimikoista oli suositusten mukaisia. Laadultaan parhaat uudistusalat olivat Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Satakunnassa ja Uudellamaalla.

Tänä vuonna taimikoita on tarkastettu 144 hehtaarin alalla eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Tähän mennessä tarkastetusta pinta-alasta 87 prosenttia täyttää metsänhoitosuositukset ja 11 prosenttia metsälain vähimmäisvaatimukset.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.