Välijoen kanavan rakentamiseen vesilupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan kanavan rakentamiseen Lappajärven Kalettomanlahdesta Välijokeen. Kanavauomassa virtaava vesi ohittaisi Niskan säännöstelypadon, joka on Lappajärven pohjoiskärjestä Evijärveen laskevan Välijoen alussa, lähellä Halkosaarta. Uuden uoman ansiosta pienveneillä pääsisi siirtymään järven ja joen välillä. Lisäksi siinä voisivat kulkea kalat. Samalla paranisi veden vaihtuminen Kalettomanlahdessa.

Lue lisää Järviseudun Sanomista 43/2017.

Jaa juttu: