Ylikylän opetus Jamin Kurejoen toimipisteeseen

Ylikylän koulun opetus toteutetaan Jamin Kurejoen toimipisteessä lukuunottamatta esiopetusta, joka järjestetään Paavolan koululla. Aiemmin kaikki opetus oli tarkoitus siirtää Paavolaan ja kaikki kuudennen luokan oppilaat sieltä Jamin Alajärven toimipisteeseen.

Järviseudun ammatti-instituutin Kurejoen ja Hoiskontien yksiköiden tiloissa suoritettiin 17.5.2017 Alajärven kaupungin sivistystoimen ja teknisen toimen, JAMI:n ja terveysviranomaisen edustajien toimesta kiinteistökatselmus. Katselmuksen perusteella molemmat tilat piha-alueineen ovat muunneltavissa perusopetuksen käyttöön. Opetus päätettiin toteuttaa Kurejoella, lähellä Ylikylän koulua ja oppilaiden koteja, mikä oli vanhempien toivomus. Tarvittavat muutokset ja korjaukset sekä liikennesuunnitelma tehdään ennen uuden lukuvuoden aloittamista.

Alajärven kaupungin ja Järviseudun ammatti-instituutin edustajat ovat käyneet tilojen vuokraamiseen ja kunnostukseen liittyviä neuvotteluja. Tukipalvelujen ja tilojen käytön jaosta käydään vielä tarkentavia neuvotteluja, mutta ne eivät estä Ylikylän perusopetuksen 1.-6. luokkien opetuksen järjestämistä Kurejoen toimipisteessä, toteaa sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto tiedotteessaan.

Jaa juttu: