Uusimmat kesäblogit:

Vimpeli toivoo lisää tuulivoima-aluetta kaavaan

Vimpeli toivoo saavansa kuntaan mahdollisimman paljon tuulivoimarakentamista.
Vimpeli toivoo saavansa kuntaan mahdollisimman paljon tuulivoimarakentamista.
13. HELMIKUUTA kokoontunut Vimpelin kunnanhallitus antoi lausuntoja liittyen tie- ja kaavoitushankkeisiin.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnokselle kunta näyttää vihreää valoa ja korostaa alueelleen merkittyjen tuulivoima-alueiden pitämistä mahdollisimman laajoina. Vimpeli myös esittää laajennuksia alueellaan sijaitsevan suunnitellun tuulivoimala-alueen kokoon. Lisäksi kunta esittää, että tien 7421 tulee olla seudullisesti merkittävä yhdystie.

Väyläviraston luonnoksesta väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024–2031 kunnanhallitus toteaa, ettei se vastaa tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti erityisesti peruskorjauskohteiden osalta olemassa oleviin tarpeisiin. Kunta yhteistyökumppaneineen on pitkään lobannut valtatie 16 ja kantatie 68:n yhdistävän maantie 7421 kunnon parantamisen puolesta. Se on rungoltaan ja pinnoitteeltaan erittäin huonossa kunnossa sekä liian kapea nykyiselle logistiikalle ja ajoneuvokalustolle. Tien käyttämisestä on muodostunut todellinen uhka tiellä kulkevien turvallisuudelle, kuljetuskalustolle sekä yritysten kilpailukyvylle. Tien kunnostaminen olisi tärkeää myös matkailun kannalta.

LAUSUNTONAAN ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinnista Kalajoki–Alajärvi -voimajohtohankkeeseen liittyen kunta esittää linjaa H-I, I-J, perusteluna maisemahaitan minimointi olemassa olevaan asutukseen. Linjan H-I välillä sijaitsee muun muassa Huopanan kylä sekä erämatkailukeskus. Linja I-J kulkee myös potentiaalisen tuuli- ja aurinkoenergiapuiston alueella, mikä voi vaikuttaa positiivisesti kunnan alueelle rakennettaviin energiahankkeisiin.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman lausunnon jälkeen on noussut esille, että voimajohtolinja olisi toteutettavissa myös maakaapelina tai voimajohdon Tannenbaum- tai Y-pylväällä. Ne vaativat huomattavasti vähemmän avohakkuuta. Kunta katsoo, että niitä ei voida sulkea selostuksesta pois kustannussyistä.

Lausunnossa todetaan, että reittivaihtoehdosta riippumatta voimajohtohanke on toteutettava kapeinta, vähiten luontoa tuhoavaa johtokäytävää ja toteutustapaa käyttäen, koska yksityisille maanomistajille maksettavat, jo ajasta jääneet lunastuslain mukaiset korvaukset ovat vain nimellisiä, eikä uutta lainsäädäntöä ole ehditty vielä säätää. Maakaapelointi ja kapeat pylväslinjat yhdessä olisivat maiseman, luonnon ja maanomistajien kannalta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisestikestävin ratkaisu.

PERHON Kokkonevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tai osayleiskaavaluonnoksesta kunta ei jätä lausuntoa.

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee enintään 38 tai 45, yksikköteholtaan 6–10 megawatin tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. Noin 3 300 hehtaarin hankealue sijaitsee Perhon kunnassa noin kolme kilometriä kunnan keskustasta pohjoiseen.

KUNNANJOHTAJAN virkavapaan aikana viransijaisena toimii hallinto- ja talousjohtaja.

Lue lisää

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

Digilehti

Isojako 13.9.