Elinvoimajohtajan virka hakuun

Arkistokuva: Suvi Hosionaho
Arkistokuva: Suvi Hosionaho
ALAJÄRVEN kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3. lokakuuta julistaa elinvoimajohtajan viran julkiseen hakuun sekä käsitteli teollisuusalueen asemakaavamuutosta ja Luoma-aholle suunniteltavaa voimajohtohanketta.

Kaupunginhallitus nimesi elinvoimajohtajan haastattelutyöryhmään kaupunginjohtajan, henkilöstöjohtajan, valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja heidän estyneinä olleessaan heidän varaedustajansa.

KAUPUNGINHALLITUS päätti käynnistää asemakaavamuutoksen ja laajennuksen laatimisen Tupasaaren ja Hautasen alueille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikenteellisen yleissuunnitelman käynnistämisen sekä toimintojen vyöhykkeistämisen ja kuntalaiskyselyn laatimisen. Määräraha varataan ensi vuoden talousarvioon.

Kaupungissa on vireillä luonnosvaiheessa oleva Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035. Keskustaajaman strategisen osayleiskaavan tavoitteena on muun muassa tutkia Tupasaaren teollisuusalueen laajentamisen suuntaa ja uutta liikenneyhteyttä valtatielle sekä asumisen, palveluiden, liikkumisen ja viheralueiden vyöhykkeitä. Teollisuusalueen tonttivalikoimaa halutaan myös laajentaa.

Tupasaaren teollisuusalueen laajennus käsittää nykyisen teollisuusalueen pohjoisosan valtatie 16 saakka. Valtatien varteen suunnitellaan korkeatasoisempaa rakentamista ja palveluita, kun eniten ympäristölle häiriötä tuottava rakentaminen halutaan keskittää teollisuusalueen ydinalueelle. Kaavamuutosalue laajennuksineen käsittää yhteensä noin 300 hehtaaria.

EPV Alueverkko Oy suunnittelee uutta Hoisko–Luoma-aho 110 kV voimajohtoa Alajärvellä. Uusi voimajohtoyhteys tarvitaan Luoma-ahon teollisuusalueelle tulevalle Luoma-ahon sähköasemalle. Luoma-ahon teollisuusalueen kasvaessa myös alueen sähköntarve on kasvanut ja nykyinen sähköverkko ei pysty vastaamaan alueen sähköntarpeeseen. Alueelle on suunniteltu Alajärven Sähkön toimesta rakennettavaksi uusi sähköasema. Voimajohtohankkeessa on tarkoitus mahdollistaa Luoma-ahon teollisuusalueelle rakennettavan sähköaseman liittäminen osaksi alueen 110 kV-verkkoa.

Voimajohdon pituus on noin 4,3 kilometriä: se alkaa Hoiskon sähköasemalta ja kiertää alueella olevan asutuksen noudatellen mahdollisuuksien mukaan puuston reunoja ja nykyisiä tieyhteyksiä. Uuden voimajohdon johtoalue on 46 metriä leveä sisältäen 26 metrin johtoaukean ja sen molemmin puolin 10 metrin reunavyöhykkeet.

Asia päätettiin palauttaa valmisteluun kaupunginjohtajan esityksestä. Tekninen toimi selvittää yhdessä EPV Alueverkko Oy:n edustajien kanssa uuden reitityksen linjaamista.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.