Johtoreitille esitetään uutta vaihtoehtoa

ALAJÄRVEN tekninen lautakunta esittää lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että Jylkkä-Alajärvi voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettyjä johtoreittejä ei hyväksyttäisi jatkotarkasteltaviksi ja esittää kokonaan uutta linjausta johtoreiteille.

Kalajoen Jylkän ja Alajärven sähköaseman välille ollaan rakentamassa johtoreitti 2 x 400+110 kilovoltin voimalinjoille. Kokkolan Hangasnevalta Alajärven sähköasemalle esitetty läntinen reittivaihtoehto ja sen kolme alavaihtoehtoa sijoittuvat lähelle Vetelin ja Vimpelin keskustaajamia halkoen läntiseltä ja keskimmäiseltä alavaihtoehdoilla Alajärven puolelle tullessaan Teerinevan, Paalijärven ja Iiruun kyliä ja kyläasutusta sekä sivuten Iiruujärveä. Samoin läntisen alavaihtoehdon itäinen linjaus halkoo Uusikylän ja Teerinevan kyliä ja asutusta. Itäinen reittivaihtoehto sivuaa läheltä Koivumäen ja Uusikylän kyliä ja alueen asutusta.

Tekninen lautakunta toteaa, että johtoreitit ovat suunniteltu sijoittuvan vastoin voimassa olevaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaa paitsi pieneltä osin reitti myötäilee valtatie 16 reunaa, jossa kulkee Möksystä Hoiskoon sijoittuva voimajohto. Hankkeesta ei ole ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetty normaalisti hankkeissa mukana olevaa, kokonaan toteuttamatonta 0-vaihtoehtoa.

Mainos

Lautakunta pyytää näin ollen yhteysviranomaiselta, että he velvoittaisivat hanketoimijaa laatimaan arviointiohjelmaan täydennyksen kokonaan uudesta linjausvaihtoehdosta, koska kaikki Alajärveä koskevat vaihtoehdot vaarantavat erittäin merkittävästi alueella jo olevaa ja sinne tulevaa asumista, virkistyskäyttöä ja elinkeinotoimintaa. Kylissä on noin 60 eläintilaa ja muita elinkeinotoimintoja ja asuntoja koko alueella on yli 200. Näiden lisäksi suunnitellut johdinalueet rikkovat merkittävästi Alajärven kylärakennetta ja Uusikylän, Koivumäen, Iiruun, Paalijärven ja Teerinevan vetovoimaisuutta sekä niiden identiteettiä.

Lisäksi tarkastelussa olevat johtohankevaihtoehdot vaarantavat Alajärven teknisen lautakunnan lausunnon mukaan erittäin suuresti alueen luonto- ja maisema-arvoja.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.