Järviseudun ammatti-instituutin opiskelijarekrytointi avuksi Alavuden työvoimapulaan

Arkistokuva: Suvi Hosionaho.

Rekrytoitavista noin 15 tulee suorittamaan kokkipuolen opintoja. Puu- tai kone- ja tuotantotekniikan opinnot aloittaa 10–15 opiskelijaa. Myös hoiva-alalle on halukkuutta. Näillä aloilla Alavudella on ollut merkittävää, jo pitkään jatkunutta työvoimapulaa, joka on jopa vaikuttanut yritysten tulevaisuudensuunnitelmiin.

REKRYTOITAVAT on valittu siten, että heillä on jo alan koulutusta ja työkokemusta. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opinnot alkavat koulun penkissä, mutta tavoitteena on perusteiden jälkeen siirtyä oppisopimuksilla työpaikoille.

Yhteistyökumppanina ja työnantajana toimii työelämäyhtiö Barona, jonka kautta opiskelijat työllistyvät alueen eri yrityksiin.

–Tämä poikkeaa JAMIn tavallisesta rekrytoinnista. Yleensä JAMIlle hakeutuvilla ei ole sen alan pohjakoulutusta omasta maastaan, mutta toki näinkin voi olla. Nyt Alavudelle haettiin nimenomaan opiskelijoita, joilla on jo alan osaamista ja jotka voidaan kouluttaa suomalaisten tutkintovaatimusten mukaisesti työelämään tavallista nopeammin, kertoo JAMIn rehtori Matti Väänänen.

Yhtä hyvää Suomen kielen taitoa ei tulijoilta vaadita kuin JAMIn rekrytoinnissa yleensä. Kielikoulutus onkin nyt tavallista keskeisempää, ja siihen kehitetään intensiivisiä menetelmiä useamman toimijan kesken.

KAIKKIAAN rekrytointi tuo Alavudelle 26 perhettä. Osa tulijoista on pariskuntia, joista molemmat puolisot tulevat opiskelemaan. Joukossa on myös sellaisia, joiden puoliso opiskelee tai on jo työelämässä täällä.

–Perheiden mukana Alavudelle muuttaa myös lapsia, mikä vahvistaa juurtumista alueelle. Alavuden kaupunki tukee yritysten työvoiman saantia varmistamalla alkuvaiheen asumisen, kunnes opiskelijat siirtyvät palkalliseen oppisopimuskoulutukseen, sanoo Väänänen.

Yritykset toivovat vakituista, osaavaa työntekijäkuntaa lyhytkestoisten reissuryhmien sijaan ja kaupunki pysyviä työikäisiä asukkaita.

ALAVUDEN ja JAMIn yhteistyöllä on pitkä historia. JAMI on järjestänyt datanomi- ja merkonomikoulutusta Töysässä ja nyttemmin Alavuden keskustassa aina 1990-luvulta asti. JAMIn omistajakuntiin Alavus liittyi syksyllä. Sen jälkeen JAMI on tehnyt rekrytointia alavutelaisyritysten tarpeisiin nopeasti. Tässä onnistumisen mahdollistaa JAMIn pitkään jatkunut ja tiivis yhteistyö Venäjällä.

 –Meidät tunnetaan siellä jo aika hyvin. Se on käynyt ilmi yllättävissäkin yhteyksissä, sanoo Väänänen. Näistäkin tulijoista lähes jokaisella on jo jokin yhteys JAMIin.

VÄÄNÄNEN toteaa, että mikäli Alavudella käyttöön otettava, uudenlainen rekrytointimalli toimii, sitä voidaan jatkossa soveltaa myös muissa työvoimapulasta kärsivissä kunnissa JAMIn toiminta-alueella.

–Alavudella on jo pitkään ollut huolena osaavan työvoiman saanti yrityksiin. Monien yritysten kanssa on tämä asia tullut esiin, ja päättäjien kanssa on pohdittu keinoja. Yritykset ovat olleet aktiivisia yhteistyössä oppilaitoksen ja Baronan kanssa, ja kaupunki on rohkeasti lähtenyt tukemaan tätä uutta toimintamallia. Tämä voi olla niitä käännekohtia vähenevän työikäisen väestön kunnissa. Nyt ratkaistaan yritysten pysyminen paikkakunnalla, ja myös yritysten investointien suunta, toteaa Alavuden kaupungin elinvoimajohtaja Ulla Koivisto.

JAMI on tuonut jo vuosia opiskelijoita Venäjältä. Valmistuneet työllistyvät liki sataprosenttisesti ja huomattava osa Järviseudun alueelle. Yrityksistä ja kunnista saatu palaute on erittäin hyvää.

 –JAMI on alueemme kivijalka osaavan työvoiman saamisessa. Jos JAMI ei kouluttaisi ja rekrytoisi tänne ammattitaitoista työvoimaa, voitaisiin puhua teollisuuden alasajosta. Niin välttämätöntä työperäinen maahanmuutto meillä on. Alueemme yrittäjiltä tulee selkeää viestiä siitä, että uusia työntekijöitä tarvitaan koko ajan, kuvaa Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli.

Susanna Korkiatupa

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.