Lastenkoti Päivärinteen toiminta käynnistyi viime vuonna

Lastenkoti Päivärinne pääsi aloittamaan toimintansa viime vuonna. Kuva: Tuomo Annala
Aiemmin Päivärinnettä markkinoitiin 9–17-vuotiaiden lasten ja nuorten asumiskotina, mutta kohderyhmää tarkennettiin viime vuoden hieman nuorempiin lapsiin. Myös lastenkodin johtaja vaihtui viime vuoden aikana.

KORTESJÄRVEN entisen päiväkodin tiloissa Päivärinteentiellä sijaitseva lastenkoti Päivärinne pääsi viime vuonna viimein aloittamaan toimintansa.

Talo seisoi pitkään tyhjillään, koska asukkaita ei ollut kovasta markkinoinnista huolimatta onnistuttu löytämään. Nyt väkeä on niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin muodossa. Vauhtiin päästiin toden teolla toukokuussa.

Päivärinteellä on seitsemän asiakaspaikkaa, joista noin puolet on täytettynä. Vakituiseen henkilökuntaan kuuluu seitsemän työntekijää.

Kyse on sijaishuollon perustason yksiköstä, jossa hoidetaan ja kasvatetaan kiintymyssuhdehäiriöisiä nuoria. Heillä voi olla esimerkiksi käytöshäiriöitä tai psyykkistä oireilua. Ympärivuorokautisia sijaishuoltopalveluita tarjotaan huostaanotetuille, avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai kiireellisesti sijoitetuille lapsille.

AIEMMIN Päivärinnettä markkinoitiin 9–17-vuotiaiden lasten ja nuorten asumiskotina, mutta kohderyhmää tarkennettiin viime vuoden hieman nuorempiin lapsiin.

–Päivärinne on profiloitunut pienten lasten lastenkodiksi, jonka ikähaarukka on sijoittumishetkellä 6–14-vuotiaat lapset ja nuoret, toteaa Päivärinteen uusi johtaja Tuomo Annala.

Annala aloitti tehtävässä helmikuussa 2021 entisen johtaja Raija Oikarisen siirryttyä uusien haasteiden pariin. Annala uskoo, että vaihdos tapahtui hyvässä hengessä.

Alkuperäisistä, Oikarisen aikana palkatuista työntekijöistä on jäljellä muutama.

–Rekrytoimme kevään aikana vaihdoksien myötä uusia työntekijöitä niin vakituisten kuin sijaistenkin osalta. Tällä hetkellä työntekijätilanne on hyvä ja henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta, Annala kertoo.

LASTENKODIN tilojen on tarkoitus olla viihtyisät ja kodinomaiset.

–Jokainen huone on omannäköisensä ja lapsi pääsee vaikuttamaan oman huoneensa ilmeeseen yhdessä aikuisen kanssa, Annala kuvailee.

Asukkaiden arkeen kuuluvat normaalin viikkorytmin lisäksi lapsen henkilökohtaiset menot ja aikataulut.

–Viikkoon on sisällytetty yhdessä tekemistä ja liikkumista, joihin kukin osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Teemme yhteisiä retkiä säännöllisesti. Arjen tapahtumat ja muut juhlat vietetään yhdessä eläen ja muistoja luoden, hän kertoo.

–Arjen askareihin pääsee mukaan ja uutta voidaan oppia yhdessä tai erikseen. Arki on aikuisjohtoista ja yhteisiä sääntöjä kunnioitetaan. Asioita lähestytään kuitenkin ilon kautta ja huumori saa kukkia.

Hoidossa ja kasvatuksessa käytetään traumaperäistä kiintymyssuhdehäiriötä korjaavaa vuorovaikutusterapiaa, DPP:tä.

–Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys yhdistettynä henkilökunnan neuropsykiatriseen osaamiseen luo pohjan hoito- ja kasvatustyöhömme.

LASTEN ja nuorten perheisiin ja sosiaalisiin verkostoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Perheet otetaan mukaan lasta koskevaan päätöksentekoon sekä hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun, toteutumiseen ja arviointiin.

–Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on olennainen osa lastenkotimme arkea. Tavoitteenamme on tukea koko perhettä ja edistää perheyhteyden säilyminen sijoituksen aikana.

Annala kertoo, että Päivärinne tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja pyrkii tuottamaan aktiivisesti tietoa sopimuskumppaneilleen sekä muille yhteistyötahoille.

–Säännöllinen yhteydenpito ja vuorovaikutus on koettu toimivaksi keinoksi myös markkinoida itseään. Päivärinne pyrkii olemaan vahvasti näkyvillä myös sosiaalisessa mediassa, jonka kautta arjen sisältöä saadaan näkyväksi.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.