Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021-kysely käynnistyy

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa FCG Konsultointi Oy yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liiton kanssa. Vastaava kyselytutkimus on toteutettu aikaisemmin kaksikielisenä vuosina 2009, 2012 ja 2017.

Kyselyllä kartoitetaan eri alojen ammattilaisten näkemyksiä alueen väestön hyvinvoinnin hyvinvointipalveluiden nykytilasta sekä niiden kehityssuunnista lähivuosina. Hyvinvointi ajatellaan tässä yhteydessä laaja-alaisena käsitteenä, joka kattaa yksilön terveyden, sosiaaliset suhteet ja verkostot, toiminnan, elinolot, ympäristön ja palvelut. Kyselyn vastaajat edustavat kuntien keskeisiä toimialoja, työ- ja elinkeinohallintoa, poliisia, pelastustointa, Kansaneläkelaitosta, erikoissairaanhoitoa,  perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa, evankelis-luterilaisia seurakuntia sekä sosiaali- ja terveysalan  järjestöjä. Tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluu yhteensä noin 2 000 asiantuntijaa.

Säännöllisesti   toteutettuna barometrikysely antaa tietoa hyvinvoinnin pitkän aikavälin muutoksista pohjalaismaakunnissa. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi maakuntaohjelmassa, alueellisessa suunnittelussa sekä kuntien hyvinvointikertomusten laadinnan tukena. Kyselyn tulokset kootaan helposti hyödynnettäväksi raportiksi 15.12.2021 mennessä.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.