Vimpelin kunnanhallitus 22.2.2021: Hietojanlahden kunnostusta suunnitellaan aikaistettavaksi

Arkistokuva.

Julkaistu:

Kategoria:

,

HIETOJANLAHDEN kunnostus toteutetaan tänä vuonna. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hanke toteutetaan aiemmin suunniteltua pienempänä niin, että talousarvion investointiosaan lisätään 60 400 euron nettomeno. Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa. Alun perin kustannuksiksi laskettiin 252 500 euroa, johon ELY on myöntänyt 39,6 prosentin avustuksen. Se on käytettävä vuoden loppuun mennessä.

Hankkeessa toteutetaan ensisijaisesti ruoppaukset ja vesikasvien niitot.

KUNNANHALLITUS merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan tekemän, maanrakennuslain mukaisen kadunpitopäätöksen, jolla maantie 1777, Opintie-Jäykäntie-Pöntisentie, maantie 17801 eli Patruunantie ja maantie 17802, Suksitie, muuttuvat kunnan ylläpitämiksi kaduiksi.

Muutos liittyy vuonna 2015 vireille laitettuun kyseisten tiealueiden asemakaavamuutokseen, jonka valtuusto palautti maaliskuussa 2016 valmisteluun Kirkkosillan kunnon arviointia ja mahdollista korjausta varten. Kirkkosilta on kunnostettu ja asemakaava on päivitetty Patruunantien osalta 2019.

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Tekninen lautakunta ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvista katuihin liittyvistä kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien alkamisesta kirjeellä katujen varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Kunnossapitolain mukaan tontin omistajan velvollisuutena kadunpitopäätöksentekemisen jälkeen on muun muassa pitää kunnossa tontille johtava kulkutie, pitää katu puhtaana tontin rajasta katualueen keskiviivaan saakka ja ilmoittaa havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista puutteista.

Kyseisten teiden yhteispituus on 2 825 ja teihin liittyvien kevyenliikenteen väylien 2 982 metriä.

VAALILAUTAKUNTAAN valittiin varsinaisiksi jäseniksi Hanna Ahonen, pj, Topias Turpela, vpj, Martti Lassila, Hannu Takala ja Hillevi Ventilä. Varajäsenet kutsumajärjestyksessä ovat Oskari Bergbacka, Maria Koivukoski, Marko Kankaansyrjä, Piia Lehtimäki ja Jimi Timo. Vaalitoimikunnan varsinaiset jäsenet ovat Hannu Takala, pj, Soile Kautiainen-Hietala, vpj, ja Riitta Bergbacka, varajäsenet Leila Mäkelä, Paula Jaakkola ja Aino Mannila.

VALTUUSTOLLE esitetään, että kunta myy Eurosteri Oy:lle Lisämaa-nimisen tilan teollisuuskiinteistöineen ja irtaimistoineen sekä vesi-, jätevesi- ja sähköliittymät ilman eri korvausta 216 000 euron kauppahintaan. Valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista kaupan ehdoista ja hyväksymään laadittavan kauppakirjan. 

AS OY Vimpelin Kotipihan yhtiökokousedustajalle annettiin konserniohjeeksi harkita yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiön purkamista selvitysmenettelyn kautta

Jätä kommentti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.