Evijärven säännöstelyn muutoksen lupahakemus toimitettiin aluehallintovirastoon

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

EVIJÄRVEN säännöstelyn muutoksen lupahakemus toimitettiin aluehallintovirastoon torstaiaamuna 10. joulukuuta.

Säännösten ylä- ja alarajoja sekä niin sanotun tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja eli koko säännöstelykaaviota on tarkoitus nostaa 10 senttimetrillä. Tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstelyn lupa vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta Evijärven säännöstelykäytäntöä, parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.

Lisäksi poikkeuksellisen vähälumisina talvina kevätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä juoksuttamalla Evijärvestä minimissään Lappajärven lähtövirtaama lisättynä yksi kuutiometri sekunnissa. Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan laskujen ja nostojen osalta esitetään, että pinta voidaan tarvittaessa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 senttimetriä tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin teon yhteydessä juoksuttamalla vähemmän kuin säännöstelykaaviossa kyseisen vyöhykkeen juoksutusmäärä olisi.

Muilta osin Evijärven juoksutusmääräyksiin ei haeta muutosta. Tarkkailu- ja kompensaatiovelvoitteita koskevaan lupaan haetaan muutosta siten, että vedenvaihtuvuutta koskeva lupamääräys koskee Inanlahden sijasta koko Evijärveä.

SÄÄNNÖSTELYMUUTOKSEN vaikutuksesta Evijärven keskivedenkorkeus nousee nykyisen lupapäätökseen verrattuna 10 senttiä. Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille.

Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven käyttömahdollisuuksia, kuten veneilyä ja kalastusta sekä edistää rantojen virkistysmahdollisuuksia. Evijärven vesitilavuus kasvaa, mikä hidastaa umpeenkasvua ja parantaa vesistön tilaa. Kalaston ja muun vesieliöstön elinolosuhteet osin paranevat.

Evijärven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostaminen aiheuttavat kapean rantakaistaleen (noin 16 hehtaaria) jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla peltojen vettymistä. Vettyviä peltoja on yhteensä noin 310 hehtaaria ja 10 senttimetrin kuivatussyvyyden muutoksesta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille yhteensä noin 250 000 euron haitat. Keskivedenpinnan nousun vuoksi vesialueiksi muuttuville maa-alueille haetaan pysyvää käyttöoikeutta.

Hankkeen hyödyt arvioidaan selvästi suuremmiksi kuin haitat, vaikka tarkkaa euromääräistä vertailua ei pystytä tekemään. Hanketta voidaan pitää yleiseltä kannalta hyödyllisenä, ja Evijärven kunta ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskus ovat sitoutuneet maksamaan hankkeesta aiheutuvat korvaukset puoliksi. Osa hankkeeseen suostuneista on ilmoittanut luopuvansa kokonaan tai osittain arvioiduista kiinteistökohtaisista korvauksista. Myös kaikki osakaskunnat ovat ilmoittaneet luopuvansa korvauksista.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.