Kätkänjärven säännöstelyn muuttamiseen ja ohitusuoman rakentamiseen haetaan lupaa

Kätkänjärven säännöstelypato. Säännöstelypadon molemmin puolin olevat maapadot kunnostettiin vuonna 2020. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kätkänjärven säännöstelypato. Säännöstelypadon molemmin puolin olevat maapadot kunnostettiin vuonna 2020. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kätkänjärven säännöstelypato. Säännöstelypadon molemmin puolin olevat maapadot kunnostettiin vuonna 2020. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kätkänjärven säännöstelypato. Säännöstelypadon molemmin puolin olevat maapadot kunnostettiin vuonna 2020. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
ELY-keskus on toimittanut Alajärven Lehtimäellä sijaitsevan Kätkänjärven säännöstelyn muutosta ja ohitusuoman rakentamista koskevan lupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon helmikuun lopulla. Säännöstelyä muutetaan siten, että Kätkänjärven kevätalennus muutetaan joustavammaksi.

Pakollinen ja tiettyyn ajankohtaan sidottu kevätaikainen vedenpinnan lasku poistetaan ja jatkossa järven vedenpintaa lasketaan lumitilanteen ja vesistöennusteiden perusteella. Esimerkiksi vähälumisina talvina kevätalennus voidaan tehdä pienempänä. Tällä pyritään siihen, että Kätkänjärven vedenpinta saadaan ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien vähälumistenkin talvien jälkeen nostettua kesäksi tavanomaiselle kesätasolle.

Kätkänjärven maksimijuoksutusta kasvatetaan tasolle kaksi kuutiometriä sekunnissa -säännöstelyn ylärajan alapuolella. Tämä vähentää tulvatilanteissa tarvetta juoksuttaa säännöstelyrajan ylityksen jälkeen reilusti isompaa vesimäärää ja tasoittaa siten tulva-ajan lähtövirtaamia. Kätkänjärven juoksutusmääräyksiä ei enää jatkossa sidota Rantatöysänjärven vedenpinnan tasoon, koska niiden noudattaminen on ollut haastavaa tulvatilanteissa.

Toimenpiteiden vaikutuksesta Kätkänjärven vedenkorkeudet eivät käytännössä muutu lukuun ottamatta sitä, että kevätalennus on vähälumisina keväinä nykyistä pienempi. Järven lähtövirtaamat eivät suuruudeltaan muutu, mutta ajoitus muuttuu joissain tilanteissa.

Mainos

Kätkänjärven säännöstelypadon ohi rakennetaan ohitusuoma, joka toimii kalatienä ja sen kautta voidaan juoksuttaa jatkossa pienet virtaamat. Säännöstelypadon tulevan kunnostustyön aikana Kätkänjärven juoksutus hoidetaan ohitusuoman kautta.

Kätkänjärven nykyinen säännöstelylupa on myönnetty 1973. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.  Suunnittelua on tehty suunnittelutyöryhmässä yhdessä paikallisten tahojen ja kalaviranomaisen kanssa.

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös nämä jutut

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.