Evijärven kunnanvaltuusto 28.9.: Kunnanjohtajaksi valittiin Mikko Huhtala ja säännöstelyyn haetaan kuin haetaankin 10 sentin korotusta

Kunnanjohtajuudesta kisanneet kauhavalainen Annukka Annala ja kunnan palkkalistoilta entuudestaan tuttu Mikko Huhtala pysähtyi kuvattavaksi ennen kokousta.

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

EVIJÄRVEN maanantai-iltana kokoontunut kunnanvaltuusto valitsi uudeksi kunnanjohtajaksi Mikko Huhtalan. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n valtuustoryhmät päättivät asiasta yksimielisesti.

Huhtala on jo toiminut kunnanjohtajan sijaisena syksyn aikana Teemu Kejosen lähdettyä. Sen lisäksi hän jatkaa vielä sen aikaa myös entistä työtään kunnan hallintopäällikkönä, kunnes uusi sellainen ehditään palkata.

Satakunnan Kokemäeltä lähtöisin oleva ja Vetelissä asuva, 40-vuotias Huhtala on ollut Evijärven kunnan palkkalistoilla kesästä 2017 lähtien. Hän oli aluksi hallintosihteeri ja viime vuonna nimike vaihtui hallintopäälliköksi.

–Olen ollut kunnassa töissä kolmisen vuotta, ja tämä tuntui sopivalta askelelta eteenpäin. Olen tyytyväinen, että valtuusto antoi luottamuksensa, hän sanoo. –Evijärven kunnassa on tehty strategian pohjalta työtä hyvin suunnitelmallisesti koko se aika, jonka olen täällä ollut. Toki sitä kuntastrategiaa täsmennetään ja haetaan uusia painotuksia, mutta sitä noudatetaan jatkossakin.

KOKOUKSEN aluksi valtuustolle luovutettiin 1 200 allekirjoitusta kerännyt adressi, jossa otettiin kantaa järven puolesta. Antti Ahopelto, joka kävi tuomassa adressin yhdessä Marita Huhmarsalon kanssa, luki valtuutetuille ääneen joitain adressin allekirjoittaneiden viestejä. Niissä kuntalaiset, mökkiläiset ja muut allekirjoittaneet kertoivat omia näkemyksiään järven tärkeydestä.

Valtuusto päätti lopulta hyväksyä ely-keskuksen tarkennetun säännöstelyn muutosehdotuksen, joka on tehty 7.9.2020. Päätöksestä sopivat puolueiden valtuustoryhmät yhdessä.

Käytännössä se tarkoittaa, että järven säännöstelykaavion kaikkia osuuksia nostettaisiin 10 sentillä voimassa olevan luvan mukaisesta tasosta. Tämä vastaa kesäaikaan 2000-luvulla — lukuun ottamatta vuosia 2018–2020) vallinnutta käytäntöä.

Säännöstelykäytäntöä muutetaan niin, että keväällä Evijärven vedenpintaa pidetään alempana kuin aikaisemmin. Tämä pienentää loppukevään ja alkukesän tulvaongelmia ja helpottaa kylvötöitä.

Evijärven vedenpintaa nostetaan tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumaan vähitellen kesäkuun alussa. Tämä helpottaa kylvötöitä varsinkin, jos kevät on myöhässä.

Vedenpinta pyritään pitämään tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumassa ainakin juhannusviikosta elokuun loppupuolelle. Tämä parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia, hidastaa järven umpeenkasvua ja vaikuttaa positiivisesti järven tilaan.

Vedenpintaa pyritään laskemaan syyskuussa kesätasosta, jotta peltojen vettyminen hidastuisi. Huomioidaan kuitenkin se, että järven tilan parantamiseksi pyritään siihen, että jäätymisen aikaan järvi on lähellä tavoitevyöhykkeen ylärajaa.

Talvikaudella tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdestä kolmeen niin sanottua pulssitusta, jolloin vedenkorkeutta nopeasti muutetaan. Tällä parannetaan lahtialueiden veden vaihtuvuutta.

Yleisesti ottaen Ähtävänjoen vesistöalueen säännöstelyssä huomioidaan kokonaisuus, johon kuuluvat koko alapuolisen Ähtävänjoen vesi-, hyyde-, jää- ja tulvatilanne, yläpuolisen Lappajärven vesitilanne sekä alueen vesienhoidon tavoitteet ja luontoarvot.

Tämä on Evijärven kunnan kanta säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen aluehallintovirastolta. Valtuuston päätökseen ei hyväksytty mukaan osakaskuntien 20.9. tekemää lisäystä, jossa huhtikuun alun kevätalennus nähtiin huonona asiana.

–Elyn ihmiset kertoivat, että kevätkuoppa tehdään, kun se on tarpeellista, ja aina se ei ole tarpeellista. Vuodet eivät ole veljeksiä, ja saattaa olla talvia, jolloin on vähän lunta ja lumen vesiarvo on pieni, jolloin ei ole syytä tehdä suurta kevätkuoppaa, kokoomuksen Markus Kattilakoski sanoi.

PUHEENJOHTAJA Juha Alkio lupasi, että tästedes kaikki valtuuston kokoukset tullaan striimaamaan.

Muissa asioissa valtuusto muun muassa päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, ettei Lahdenkylän koulua myydä 4 800 eurolla, joka oli korkein huutokaupasta saatu hinta.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.