Kaksineuvoinen valitsee ikäihmisten palvelujohtajan tiistaina

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

KAKSINEUVOINEN valitsee uuden ikäihmisten palvelujohtajan kokouksessaan 11. elokuuta.

Haastatteluun oli kutsuttu Katri Nikkola, Sari Kuikka, Annika Ikkala-Västi ja Merja Kontio. Heistä haastatteluryhmä esittää yksimielisesti palvelujohtajan virkaan valittavaksi sairaanhoitaja, terveystieteiden kandidaatti Katri Nikkolaa.

Haastattelijoiden mielestä Nikkolalta löytyy ikäihmisten palvelujen asiantuntijuutta, esimieskokemusta pitkältä ajalta ja vahvaa talousjohtamisen osaamista.

Varalle valittavaksi haastatteluryhmä esittää sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa ja hallintotieteiden kandidaatti Sari Kuikkaa.

KOKOUKSESSA käsitellään myös kuntayhtymän osavuosikatsaus tammikuun alusta kesäkuun loppuun.

Tänä vuonna kuntayhtymän talous on toistaiseksi pysynyt kohtalaisen hyvin hallinnassa.

–Kuntayhtymän toiminta ja talous on toteutunut suunnittelun mukaisesti ja euromääräisesti alittaa tasaisen talousarvion toteuman. Katsauskauden tulos on ylijäämäinen 597 000 euroa, kuntayhtymän johtaja Piia Kujala sanoo.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana tuottojen toteutuminen on huolestuttavan alhaista.

–Tähän syynä ovat osittain koronan aiheuttamat palvelujen alasajot ja toisaalta arvioitua heikompi tuottopuolen kertyminen kokonaisuudessaan. Kuitenkin kulujen osalta on saatu tehtyä myös karsintaa suhteessa heikentyneisiin tuottoihin, vaikka korona osaltaan on aiheuttanut myös kulujen lisääntymistä. Erityisesti epidemiatilanne ja siihen varautuminen ovat aiheuttaneet kulujen lisääntymistä tarvikehankintojen osalta sekä osaltaan myös sosiaalipalveluiden kysynnän lisääntymisenä.

Korona on vaikuttanut merkittävästi kuntayhtymän toimintaan ja palvelutuotantoon kaikilla tulosalueilla.

–Palvelutuotantoa on rajattu, koska on pyritty kaikin mahdollisin keinoin suojelemaan alueen väestöä ja vähentämään sairastumisia. Koronatilanteessa on tehty tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

KOKO toimintavuoden alun talouden tasapainottamistyöryhmä on toiminut tiiviisti. Jäsenkuntien kanssa on käyty ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kolme jäsenkuntaneuvottelua.

–Neuvottelujen aiheena ovat olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja talousarvion 2021 valmisteluun liittyvät suuntaviivat. Kuntayhtymässä on koko alkuvuoden ajan tehty toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi sekä operatiivisesti että yhtymähallituksen toimesta.

Sosiaalipalveluiden työntekijä resurssi on huomattavasti parempi kuin aiempana toimintavuotena. Lisäksi sosiaalipalveluissa näkyy uuden asiakastietojärjestelmä EpSotin käyttöönoton valmistelu.

Sosiaalipalveluissa on katsauskauden aikana kilpailutettu kuljetuspalveluita. Ikäihmisten palveluissa on tehty henkilöstöorganisointia yksiköiden henkilöstön osalta. Tällä pyritään sairaslomien vähentymiseen sekä vastaa maan entistä paremmin asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen. Lisäksi esimerkiksi sairaalaosaston potilaspaikkamäärää laskettiin huhtikuun alussa.

–Henkilöstön määrää on pystytty alkuvuoden aikana vähentämään erilaisin toimin erityisesti määräaikaisen henkilöstön osalta. Lisäksi sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta yli neljällä kalenteripäivällä henkilötyövuotta kohti.

KAUHAVAN uutta hyvinvointikeskusta on suunniteltu aktiivisesti koko alkuvuoden.

–Aiemmin suunnitellun mukaisesti käyttäjän osuus suunnitteluun on saatu pääosin päätökseen kesäkuuhun mennessä. Valtakunnalliseen sote-valmisteluun liittyvät valtionrahoituksen hankehaut tapahtuvat koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaakoskevina. Tässä valmistelussa kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana tiiviisti, Kujala sanoo.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.