Luonnonhoidollisella kulotuksella tuetaan talousmetsien monimuotoisuutta

Evijärvellä Haapajärven kylässä toteutettu kulotus onnistui suunnitelmien mukaisesti. Luonnonhoidollisessa kulotuksessa tarkoituksena on polttaa säästöpuuryhmä.

EVIJÄRVELLÄ Haapajärven kylässä suoritettiin perjantaina 12. kesäkuuta luonnonhoidollinen kulotus Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan ja Evijärven palomiehet ry:n yhteistyönä. Tapahtumassa kulotettiin noin 3 hehtaarin kokoinen avohakkuualue sekä säästöpuuryhmä.

Metsänomistajat Keskipohjan metsäasiantuntija Johanna Perkkalainen kertoo, että kulotus eteni suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteisiin päästiin, eikä itse kulotusprosessin etenemisessä syntynyt minkäänlaisia vaaratilanteita.

–Onnistui oikein hyvin. Koko kulotuksen tarkoituksena oli lisätä alueelle palanutta puuta. Saimme asiaan Kemera-tukea, jolle edellytyksenä oli tämä säästöpuuryhmän poltto. Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsän- ja luonnonhoidon tukemiseen, Perkkalainen toteaa.

KULOTUKSET jaetaan perinteisesti metsähoidolliseen ja luonnonhoidolliseen kulotukseen. Tällä kerralla kyseessä oli näistä kahdesta jälkimmäinen toimenpide. Perkkalaisen määrittelee erojen näiden kahden prosessin välillä syntyvät siinä, mitä kulotuksessa poltetaan.

–Metsänhoidollisessa kulotuksessa tarkoituksena on polttaa niin sanottua kunttaa ja hakkuutähteitä. Yleensä kulotukset tapahtuvat kuusivaltaisissa metsissä, joissa ajan myötä maan mikrobitoiminta hidastuu ja syntyy kunttakerros. Kun kuntta poltetaan, saadaan ravinteet kiertoon, jonka kautta metsämaan kasvu saadaan parantumaan, Perkkalainen sanoo.

–Luonnonhoidollisella kulotuksella tarkoitetaan säästöpuuryhmien polttoa. Se on luonnon kannalta tärkeää ja sen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta, Perkkalainen kommentoi.

KAIKKIEN kulotuksien järjestelyissä on Perkkalaisen mukaan tärkeää muistaa hyvä ja kattava ennakkosuunnittelu. Riskit tulee kartoittaa etukäteen ja varmistaa, että olosuhteet kulotukselle ovat otolliset.

–Kulotuksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus pelastuslaitokselle, lomake siihen löytyy pelastuslaitoksen kotisivuilta. Tämän lisäksi sää ja tuulensuunnat pitää tarkistaa ennen kulotusprojektin aloittamista. Sytytyksen suunnittelu on myös keskeistä, jotta palon ilmanvirta saadaan kulkemaan reunoilta sisäänpäin ja palo etenee täten turvallisesti, Perkkalainen ohjeistaa.

Paikalle oli saapunut palomiesten mukana useita palokuntanuoria. Nuoret saivat tapahtumasta hyvää käytännön kokemusta ja oppia tulipalotilanteen etenemisestä. Säännökset estävät nuorien osallistumisen tositilanteisiin, mutta alueen turvaaminen on mahdollista ilman virallista komennusta. Olosuhteet tarjosivat näin ollen nuorille mahdollisuuden ainutlaatuiseen oppikokemukseen.

–Kaikille jäi tapahtumasta todella positiivinen kuva ja toivotaan, että tulevaisuudessakin löydämme samanlaisia paikkoja. Koko projekti on tärkeää metsien sertifioinnin ja luonnonhoidon näkökulmasta, Perkkalainen toteaa.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Artikkelit vuosittain

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.