Odotettavissa heikkeneviä talouslukuja

VIMPELIN kunnanhallitus merkitsi maanantain kokouksessaan tiedoksi talousarvion toteutuman ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Maaseututoimen toteutuma oli 19,18, sivistystoimen 22,90 ja perusturvan 26 prosenttia eli ne toteutuivat lähes suunnitelman mukaisesti. Erikoissairaanhoidon toteutuma on 28 prosenttia, eli sama kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotulojen osalta alkuvuoden tilitykset ovat kertyneet talousarvioon ennakoidulla tavalla, mutta loppuvuoden ennakot jäänevät arvioitua alhaisemmiksi koronaepidemian vuoksi. Valtio on luvannut kompensoida arvioitua verotulomenetystä valtionosuuden lisäyksenä toukokuun maksatuksesta alkaen. Tämä peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuudesta lisättynä kolmen prosentin korolla.

KUNNANHALLITUS päätti kuntalain 90 a -pykälän nojalla, että hallintosäännöstä poiketen valtuusto voi pitää kokouksensa myös sähköisessä toimintaympäristössä. Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kunnanhallitus vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia valtuuston kokousten osalta. Muiden toimielimien kokouksia koskien vastuu on esittelevällä viranhaltijalla.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokous pidetään kokonaan sähköisenä tai mikäli kokoukseen voi osallistua sähköisesti. Mikäli osa osallistuu sähköisen ympäristön avulla, tulee jäsenen tehdä ilmoitus osallistumistavastaan kolme vuorokautta ennen kokousta. Toimielimien kokouksissa noudatetaan sähköisen kokouksen ohjetta. Yleisölle järjestetään mahdollisuus seurata valtuuston julkista sähköistä kokousta internetin kautta ja/tai kokouskutsussa mainitussa tilassa. Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään 15. kesäkuuta.

HALLITUS lähetti tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi kuntalaisaloitteen, jossa esitetään talokohtaisen vesisulkuventtiilin asentamista kaikkiin talouksiin kunnan toimesta niin, että kunta laskuttaa talouksia asennuksesta ja hankkeen kustannuksia tasataan pienituloisten osalta. Tämä lisää aloitteen tekijän mukaan turvallisuutta ja toiminnan varmuutta ja vähentää vesivahinkoja haja-asutusalueilla kylien autioituessa. Kunnanhallitus evästi käsittelyä muistuttaen, että vuoden 2004 jälkeen solmituissa liittymäsopimuksissa vesihuoltolaitos on vaatinut sulkuventtiilin asentamista omistajan kustannuksella, samoin kuin aiemmin rakennettuihin liittymiin muutostöiden yhteydessä, jos sitä ei vesihuoltolaitteistossa ole ollut. Vesihuoltolaitteisto kuuluu liittyjän kustannettavaksi vesihuoltolain 13 pykälän mukaan liittämiskohtaan saakka.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Artikkelit vuosittain

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.