Pieni erä ylimääräistä valtionosuutta tipahtaa Vimpelin tilille

Näihin keskustan maisemiin suunnitellaan matkaparkkia. Arkistokuva.

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

KUNNAN peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2019 kasvaa 128 477 euroa. Budjettiriihessä syyskuussa tehty päätös kertaluonteisesta 237 miljoonan euron valtionosuudesta lisää valtionosuutta 1,9 prosenttia eli 29 euroa per asukas vuodesta 2018 vuoteen 2019.

VESI- ja viemäriliittymien liittymismaksuja esitetään muutettaviksi. Tällä hetkellä vesiliittymän hinta on määritetty niin, että liittymismaksun suuruudessa käytetään kerroinperusteisia maksuja, joihin vaikuttaa liitettävän kiinteistön rakennusten kerrosala ja käyttötarkoitus. Kertoimet ovat samat, sijaitsee kiinteistö asemakaava-alueella tai sen ulkopuolella. Viemäriliittymismaksussa käytetään samaa kerroinperustetta asemakaava-alueella, mutta asemakaava-alueen ulkopuolella käytetään kiinteää hintaa.  

Vuoden alusta asti vesiliittymä maksaisi arvonlisäverollisena 1 240 ja viemäriliittymä 3 224 euroa taloudelta. Liittymismaksut ovat kiinteät ja yhdenvertaiset alueesta, kuluttajasta tai käyttötarkoituksesta riippumatta ja laajennusrakentamisen lisäliittymismaksusta luovuttaisiin.

Vimpelin kunnan vesi- ja viemäriverkosto on jo laajalla alueella, ja se kattaa yli 80 % Vimpelin kunnan alueesta. Lisäksi viemäriasiakkaita on Lappajärven Itäkylästä.

VESIHUOLTOLAITOKSEN yleiset toimitusehdot sekä liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot päivitetään. Sopimusehdot on tarpeen päivittää siten, että niissä on huomioitu vesihuoltolakiin tulleet muutokset sekä maininta maksujen laiminlyönnistä aiheutuvista seuraamuksista.

Vanhoissa sopimusehdoissa ei oteta kantaa toistuviin vesilaskujen maksujen laiminlyöntiin muuten kuin perinnän käyttämisen muodossa. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos saa keskeyttää veden toimittamisen sekä jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamisen, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksujen suorittamisen tai rikkonut velvoitteitaan. Päivitettyjen ehtojen mukaan vesihuoltolaitoksen palvelut voidaan keskeyttää aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämisen uhasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu asiakkaalle eikä laiminlyöntiä tai velvoitteiden rikkomista ole oikaistu ajoissa. Jos sopimuksen vastainen toiminta on omiaan aiheuttamaan välitöntä vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen käytölle tai terveydelle tai ympäristölle, palvelut saadaan keskeyttää välittömästi. Jos maksun laiminlyönti aiheutuu kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut pääasiassa ilman omaa syytään, ja on ilmoittanut siitä vesihuoltolaitokselle, palvelut voidaan keskeyttää kymmenen viikon kuluttua ensimmäisestä ilmoituksesta.

Päivitetyt ehdot tuodaan valtuustolle, ja ne on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden vaihteessa.

ALOITE matkaparkista lähetetään tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee ottaa huomioon, että aloitteen mukainen palvelu ei ole kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja etsittäessä tulee ottaa huomioon, että aloitteen mukainen palvelu ei lisää kunnan henkilöstökustannuksia, evästi kunnanhallitus.

Matti Latvala jätti Reijo Nygårdin tekemän kansalaisaloitteen valtuuston kokouksessa 4.11.2019. Siinä ehdotetaan karavaanareille tarkoitetun matkaparkin perustamista Vimpelin keskustaan vanhan osuuskaupan taakse kirkon viereen, joen suuntaiselle neljälle pysäköintiruudulle. Se palvelisi turisteja kesäaikaan ja Lakiksen käyttäjiä talviaikaan. Sitä markkinoisi SF-Caravan ry. Toinen vaihtoehtoinen sijainti olisi lukion piha kesäaikaan.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.