Työttömien työnhakijoiden määrä laskussa

Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla toukokuussa jo reilusti alle 6000 henkilön.

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 5509 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vastaavasta vertailuajasta määrä laski 19,4 prosentilla (-1325 henkilöllä). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 17,1 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli toukokuussa 6,4 prosenttia. Lukema pysyi yhä Manner-Suomen toiseksi alhaisimpana. Alhaisin työttömien työnhakijoiden lukema oli edelliskuukausien tapaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella, ollen nyt 6,3 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,2 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi laskuaan kaikissa alueen seutukunnissa ja kunnissa. Maakunnan alin työttömien työnhakijoiden osuus oli jo useamman edelliskuukauden tapaan Kuortaneella, ollen nyt 4 %.

Ainut ikäryhmä, jossa työttömien työnhakijoiden määrä toukokuuta 2017 ja 2018 tarkasteltaessa kasvoi, oli 15-19 -vuotiaiden ikäryhmässä (kasvua 10,7 %). Kaikissa muissa ikäryhmissä työttömien työnhakijoiden määrät laskivat. Suhteellisesti eniten määrä laski 55-59 -vuotiaiden ikäryhmässä, jossa laskua edellisvuoteen oli 25,7 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Jaa juttu: