• Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Keto sekä Paikallistuntijat-hankkeen koordinaattorit Marjo Vistiaho ja Katriina Kojola toivovat hankkeen kokoavan toimijoita joka puolelta Aisaparin aluetta.

Paikallistuntijoille koulutusta ja verkostoitumista

Järvilakeuden kansalaisopiston hallinnoima Paikallistuntija -hanke kokoaa yhteen Aisaparin alueen paikallistuntijoita, kouluttaa heitä ja kokoaa paikallistietoutta yhden linkin taakse.

Paikallistuntija-hankkeen tarkoituksena on koota eri ikäisiä lähialueen luonnon, nähtävyyksien, palveluiden, perinteen, persoonien tai kotikylän tutkimisesta kiinnostuneita henkilöitä ja toimijoita, jotka voivat hyödyntää koulutuksen työpajoja omassa tutkimuksessaan ja harrastuksessaan. Omaa osaamistaan voi lähteä kehittämään kuka tahansa, jota edellä mainitut aiheet kiinnostavat. Paikallistuntijoista muodostuu verkosto, joka hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa sekä lisää siihen tietoa omista kiinnostuksen kohteistaan.

Vuoden aikana järjestetään 8-12 työpajailtaa, joissa käsitellään esimerkiksi tiedon kerääminen ja jakaminen, turvallisuus, esiintymistaidot, tapahtumajärjestäminen sekä kansainvälisyys. Lisäksi järjestetään kaksi opintomatkaa. Koulutus on paikallistuntijoille ilmainen. Ensimmäinen tapahtuma on 1. marraskuuta Hotelli Kivitipussa järjestettävä matkailun teemailta ja 9. marraskuuta kokoonnutaan Alajärvelle opiskelemaan sitä, kuinka paikallistietoutta tarinallistetaan.

Hankkeen loppupuolella testataan matkailupakettien koemarkkinointia. Hankkeen ja sen koostaman paikallistietopankin toivotaan hyödyttävän alueen matkailua sekä kuntien että paikallistuntijoiden näkökulmasta; oma osaaminen voidaan valjastaa vaikkapa sivutoimiseksi työksi.

Hankkeen koordinaattoreina toimivat Marjo Vistiaho sekä Katriina Kojola.

Jaa juttu: