• Järviseudun koulutuskuntayhtymän valtuusto merkitsi kokouksessaan raportin tiedoksi. Kokouksessa puhetta johti Marjatta Seppä-Lassila.

Kuisminin ja Förstin raportti valmis

Raportti Järviseudun koulutuskuntayhtymän ja Suomen yrittäjäopiston yhdistymismahdollisuuksista on valmistunut.

Järviseudun koulutuskuntayhtymä ylläpitää Järviseudun ammatti-instituuttia eli Jamia. Suomen yrittäjäopiston eli Syon omistaa Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy.

Selvitysmiehinä raportin laativat Jamin entinen rehtori Jouko Kuismin ja Syon entinen rehtori Ylermi Försti.

Ehdotukseen jatkotoimiksi ei sisälly täydellistä fuusiota, koska se ei ole saanut yksimielistä kannatusta kuntayhtymän jäsenkunnissa. Jatkoa varten selvitysmiehet esittävät kahta vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa he esittävät, että Jamin opetustoiminta siirrettäisiin Suomen yrittäjäopistoon. Järviseudun koulutuskuntayhtymästä tulisi Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy:n osakas. Omistuksen määrään ei oteta kantaa.

Toisessa vaihtoehdossa toiminta jatkuu nykyiseen tapaan kahtena erillisenä, itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Selvitysmiesten mielestä siihen liittyy riskejä.

Koko juttukokonaisuus julkaistiin Järviseudun Sanomissa 21/2017.

Jaa juttu: