Yhteistyöllä yrittäjyyttä

Finnvera Oyj:n Pohjanmaan alue ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP) kehittävät yhteistyötään edelleen uusien yritysten saamiseksi alueelle. Niiden tavoitteena on tukea pienyrittäjien, erityisesti alkavien yrittäjien, liikeideoiden kehittämistä ja yritystoiminnan käynnistämistä sekä edistää Finnveran yritystutkimusta ja rahoituspäätösten valmistelua.

-Tilanteissa, joissa JPYP:n asiakas ilmoittaa hakevansa Finnveran rahoitusta, JPYP:n yritysneuvoja laatii Finnveran päätöksenteon tueksi asiakasyrityksen toimintaedellytyksistä ja yrittäjän yrittäjäominaisuuksista lausunnon määrämuotoisella lomakkeella. Finnvera käyttää saamiaan lausuntoja aloittavien pienyritysten rahoitushakemusten käsittelyssä. Finnvera myös ohjaa alkavia yrittäjiä käyttämään JPYP:n neuvontapalveluita, kertoo JPYP:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa.

Jaa juttu: