Savonjoen suulla alkoi veneväylän ruoppaus

Vimpelissä virtaavan Savonjoen jokisuulla on aloitettu ruoppaus osana joen tulvasuojelu- ja kunnostushanketta. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Vimpelin kunnan hanke on ollut parin talven ajan vastatuulessa, kun leutojen talvien takia ei jokea ole päästy talviaikaan ruoppaamaan. Noin kolme viikkoa kestävien töiden aikana jokisuulla ruopataan veneväylää 550 metrin matkalta ja 30 metrin leveydeltä. Jokisuulla sijaitseva ruoppausalue on työmaa-aluetta, joka on turvamerkitty lippusiimoin ja sumupaaluin. Ruoppauksen tarkoituksena on muiden muassa parantaa veden laatua ja poistaa humusta ja savea joen pohjasta.

Jaa juttu: