Jätehuoltomääräykset uudistuivat – jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty

Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Alajärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin alueella. Kuva: Pixabay.
Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Alajärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin alueella. Kuva: Pixabay.
Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Alajärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin alueella. Kuva: Pixabay.
Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Alajärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin alueella. Kuva: Pixabay.

JÄRVISEUDUN jätelautakunta on uudistanut jätehuoltomääräyksiä vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Määräysten mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kiellettyä. Poikkeuksia tähän ovat kiinteistöjen tulipesien pienimuotoiset sytykkeenä toimivat paperit, pahvit ja kartongit. Taajaman ulkopuolella avopolttona saa polttaa pieniä määriä risuja, kuivia olkia ja käsittelemätöntä puuta aiheuttamatta haittaa naapurustolle ja ympäristölle.

Kiinteistönhaltijan tulee olla liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Tämä koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Liittymisvelvollisuus on täytetty, kun sopimus jätehuoltorekisteriin hyväksytyn jätteenkuljetusyrityksen kanssa on tehty.

Biojätteellä on oltava oma keräysastiansa tai kompostinsa. Biojätettä ei saa laittaa yleiseen poltettavan jätteen jäteastiaan. Jos biojätteet käsitellään omatoimisesti kompostoimalla, tulee jätelautakunnalle tehdä tästä jätelain mukainen ilmoitus. Biojätettä kompostoivista kiinteistöistä pidetään kirjaa. Myös vanhat ja pitkään käytössä olleet kompostorit tulee ilmoittaa.

Taajamissa vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä tulee olla keräysastia biojätteille. Kiinteistön haltija on velvollinen sopimaan jäteyhtiö Millespakka Oy:n kanssa jätteiden noutamisesta. Näiden kiinteistöjen sekä asumispalveluyksiköiden ja kunnan palvelutoiminnan kohteiden osalta erilliskeräys käynnistyy 1. syyskuuta alkaen. Myös reittialueella sijaitsevat kotitaloudet voivat liittyä erilliskeräykseen. Muiden kiinteistöjen haltijoiden tulee tehdä kirjallinen sopimus biojätteiden keräilystä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kuntalaisten on ehkäistävä roskaantumista omalla toiminnallaan

JÄTELAKI säätää myös roskaamiskiellon, joka kieltää jätteen jättämisen, esineen hylkäämisen tai aineen päästämisen ympäristöön siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyvyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa.

Järviseudun jätelautakunta haluaa muistuttaa kuntalaisia ehkäisemään roskaantumista omalla toiminnallaan sekä tarkkailemalla ympäristöään ja tekemään ilmoituksia havaitsemistaan epäkohdista.

Järviseudun jätelautakunnan kotisivulta löytyy jätehuoltomääräysten lisäksi yleistä informaatiota asianmukaisesta jätehuollosta sekä bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetusalueen karttakuva.

Järviseudun jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Järviseudun jätelautakunta on yhdeksän kunnan (Alajärvi, Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini, Vimpeli) yhteislautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Alajärven kaupunki.

Järviseudun jätelautakunnan vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Lautakunta toimii yhteistyössä kuntien valvontaviranomaisten ja jätehuoltoyhtiö Millespakka Oy:n kanssa.

Lue myös nämä jutut

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.