Uusimmat kesäblogit:

Maahanmuutto kasvatti Kauhavan väkilukua

Kauhavan kaupunginhallitus totesi kokouksessaan 18. syyskuuta, että talouden toteuma tullee olemaan odotettua parempi.
Kauhavan kaupunginhallitus totesi kokouksessaan 18. syyskuuta, että talouden toteuma tullee olemaan odotettua parempi.

KAUHAVAN kaupunginhallitus sai tiedokseen osavuosikatsauksen yhteydessä, että kesäkuun lopussa Kauhavalla oli Tilastokeskuksen mukaan 15 141 asukasta, mikä on 25 enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Alkuvuoden aikana luonnollinen väestökehitys on ollut negatiivista (-66), samoin kuntien välinen muutto muutto (-29). Sen sijaan maahanmuutosta on syntynyt muuttovoittoa (+116). Kevään kuluessa on 60 henkilöä hakenut Kauhavalta kuntapaikkaa.

Kaupungin työllisyystilanne on hieman parantunut vuoden takaiseen ja vuodenvaihteeseen verrattuna. Kesäkuun lopussa työttömyysaste oli 5,3 prosenttia.

ENSIMMÄISEN vuosipuoliskon toteutuman mukaan arvioidaan vuoden talouden toteutuman olevan ennakoitua suurempi. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu 61 690 euroa ylijäämäiseksi.

Tuloslaskelma kesäkuun lopussa osoittaa lähes 2,9 miljoonan euron ylijäämää, ja vaikka tulos ei suoraan kerro todellista taloudellista tilannetta, verotulojen ja valtionosuuksien odotetaan toteutuvan hieman budjetoitua korkeampina. Palkkakulut ylittyvät kuitenkin miljoonalla eurolla, sillä palkkoihin on tullut kesäkuussa yleiskorotus, järjestelyeriin perustuva korotus sekä kunta-alan kehittämisohjelman mukainen korotus.

KAUPUNGINHALLITUS päätti yksimielisesti, että se ei käynnistä Prokon Wind Energy Finland Oy:n kaavoitusaloitteen mukaista kaavoitushanketta kaupungin alueelle. Yhtiö suunnittelee tuulivoima-alueen rakentamista Uudenkaarlepyyn ja Kauhavan kaupungin raja-alueille Kauhavan pohjoisosiin. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa noin 20 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 7–10 megawattia ja tuulivoima-alueen kokonaisteho on noin 140–200 megawattia. Hanke edellyttää kokonsa puolesta YVA-menettelyä, joka on jo käynnistetty. Uudenkaarlepyyn kunta on käynnistänyt kaavan laatimisen omalle puolelleen ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä.

Suunnittelualue sijoittuu Dalalandetin alueelle, noin 20 km Uudenkaarlepyyn kaupungin taajamasta etelään ja noin 10 kilometriä Alahärmän Voltin taajamasta luoteeseen. Suunnittelualueen keskelle sijoittuu Kauhavan kaupunkiin kuuluva alue, joka jakaa kaavoitettavan alueen kahtia. Lisäksi suunnittelualue ulottuu eteläosastaan Kauhavan kaupunkiin kuuluvalle alueelle. Kauhavan puoleiset kaavoitettavaksi esitettävät alueet ovat pinta­alaltaan noin 65 hehtaaria ja 20 hehtaaria, kun koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 1 600 hehtaaria. Näille alueille ei ole alustavassa sijoitussuunnitelmassa esitetty voimaloita. Alueelle sijoittuu kuitenkin voimaloiden välisiä huoltoteitä ja sisäisen sähkönsiirron maakaapeleita. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on merkitty osin turvetuotannon alueeksi.

Perustelunaan kaupunki toteaa, että sen alueella aloitteen mukaisella yleiskaavalla kaavoitettava ala on varsin suppea. Alueella ei ole muutoin tarvetta kunnalliselle alueiden käytön ohjaukselle, koska aloitteen mukaan alueelle ei ole sijoittumassa tuotantolaitoksia. Tällä maa- ja metsätalousvaltaisella alueella ei myöskään sijoitu erityisiä ympäristö- luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja eikä kaavoitusta edellyttävää yhdyskuntakehitystä. Mikäli kaavaprosessi käynnistetään, on se vietävä läpi Maanrakennuslain mukaisesti, mutta sen ohjausvaikutus on vähäinen.

Vireillä olevassa Uudenkaarlepyyn alueella tapahtuvassa kaavaprosessissa toteutuvat yleiskaavan lain mukaiset tavoitteet osallistamisesta ja vuorovaikutuksesta, koska kaavasta tiedotetaan myös Kauhavan alueella osallisille. Myös kaavaprosessissa laadittavat yksityiskohtaisemmat selvitykset koskevat koko aluetta ja aineisto tallentuu valtakunnallisiin järjestelmiin tuoden niiden vaikutuksen julkisiksi.

HÄRMÄN Ravirata Oy ja Lillbacka Powerco Oy hakevat yhteistyössä kuninkuusraveja PowerParkin raviradalle. Haku kohdistuu vuosiin 2026, 2027 ja 2028. Suomen Hippos ry, joka myöntää kuninkuusravien järjestämisoikeudet, edellyttää hakemukseen asianomaisen kunnan kannanottoa tahtotilastaan ja halukkuudestaan toimia yhteistyökumppanina. Kaupunki suhtautuu kuninkuusravihakemukseen myönteisesti ja sitoutuu toimimaan Suomen Hippos ry:n ja järjestäjien yhteistyökumppanina myöhemmin sovittavalla tavalla.

Luitko jo nämä uutiset?

Lue lisää

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Sami Alasara muistuttaa, että haasteita riittää ja niitä on tulossa jatkossakin.

Syksyn tuulia 

SYKSY koputtelee tulollaan ja luonto hiljentyy kohti talvea, mutta kunnissa sen kun vauhti kiihtyy. Alkuvuodesta

Sami Alasara muistuttaa, että haasteita riittää ja niitä on tulossa jatkossakin.

Syksyn tuulia 

SYKSY koputtelee tulollaan ja luonto hiljentyy kohti talvea, mutta kunnissa sen kun vauhti kiihtyy. Alkuvuodesta

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Artikkelit vuosittain

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

Digilehti

Isojako 13.9.