Hybridikeskusta lähdetään toteuttamaan pala kerrallaan, kokonaissuunnitelma laaditaan pohjaksi

Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian, jota on laadittu useiden vuosien ajan.
Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian, jota on laadittu useiden vuosien ajan.
Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian, jota on laadittu useiden vuosien ajan.
Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian, jota on laadittu useiden vuosien ajan.
Kunnanvaltuustossa epäiltiin, menevätkö puurot ja vellit vieläkin sekaisin, vaikka kiinteistöstrategiaa on laadittu pitkään ja valtuusto on itse ollut suuressa roolissa asiakirjaa laadittaessa. Yhteisymmärrykseen päästiin kuitenkin.

VIMPELIN kunnanvaltuusto keskusteli kokouksessaan 3. huhtikuuta pitkään kunnan kiinteistöstrategiasta ennen sen hyväksymistä. Kunnanhallituksessa muotoiltiin jo sivistystoimen hybridikeskuksen suunnittelemista koskevaa kohtaa, ja siitä oli puhe nytkin. Kunnanhallituksen esitys oli, että hybridikeskuksen suunnitelmaan lisätään 0.–6. luokkien lisäksi taito- ja taideaineluokkien toteutus vuoteen 2026 mennessä ja kokonaissuunnitelmassa huomioidaan kaikki ikäluokat ja koulumuodot mutta toteutuksesta 7–9. luokkien ja lukion osalta päätetään myöhemmin.

Vilkkaassa keskustelussa esille nousivat epäilykset siitä, kestääkö kunnan taloudellinen kantokyky näin mittavia investointeja sekä vaihtoehdot, kenelle hybridikeskusta lähdetään ensivaiheessa suunnittelemaan ja millä aikataululla sitä toteutettaisiin.

Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen muistutti, että hyväksyttävä strategia luo pohjan viranhaltijoiden operatiiviselle valmistelulle, jota kautta asiat tulevat päätettäväksi lautakuntiin, hallitukselle ja valtuustoon. –Tämän pohjalta ei aleta rakentamaan mitään minnekään vaan päätökset tulevat valtuustolle myöhemmin.

Valtuusto tuli yksimielisyyteen siitä, että koko kompleksi suunnitellaan valmiiksi varhaiskasvatuksesta lukioon ja toteutusta tehdään sen mukaan kuin on pakko ja kunnalla on varaa. Ensimmäinen aikataulutoive on alakoululaisten tilojen saaminen valmiiksi siihen mennessä, kun nykyinen vuokrasopimus Metsätarhan päiväkodin vuokrakonteista päättyy. Päiväkoti voisi tuolloin siirtyä Rantakylän koulun kiinteistöön, kun se vapautuu Aapiskujan koulun käytöstä.

Tekninen johtaja Jarno Pulkkinen kertoi, että suunnitelmien valmistumisen jälkeen kustannusarviot saadaan helposti vaikka luokkatila kerrallaan päätöksen teon tueksi.

HYVÄKSYTTY kiinteistöstrategia on ollut työn alla pitkään. Se sisältää 14 kohtaa, joiden mukaan kunnan kiinteistöjä kehitetään ja asioita viedään eteenpäin 2020-luvun aikana.

Kirjastoa ja nuorisotilaa suunnitellaan rakennettavaksi Kauniston tontille melko nopealla aikataululla. Nyt, kun valtuusto näytti luomukselleen vihreää valoa, alkaa tekninen toimi valmistella rakennushanketta hakemalla ensin määrärahaa suunnittelulle.

Mainos

Lakaniemen ja Sääksjärven kouluista ollaan luopumassa. Susanna Moskajärvi kysyi, kuinka järjestetään Sääksjärven koulua harrastustoimintaan käyttävien mahdollisuudet harrastaa jatkossakin kotikylällään – koululla on muun muassa 12 kangaspuut. Liikuntasali on rajattu kaupan ulkopuolelle. Valtuuston puheenjohtajana toiminut Pasi Sova (Haloo) arveli, että mahdollinen uusi ostaja voisi vuokrata tilaa.

Aapiskujan koululta vuokrataan tiloja eri toimijoille. Toimelalle ei ole suunniteltu toimenpiteitä, vaan sen jatko määräytyy hyvinvointialueen tarpeiden mukaan: nykyinen vuokrasopimus on solmittu kolmeksi vuodeksi. Lähteen kiinteistöä ja Lehtimäen taloa vuokrataan. Järviseudun Sairaalan tornitalolla on käynnissä saunaremontti ja muista toimenpiteistä päätetään myöhemmin; ajatuksena on kunnostaa taloa kerros kerrallaan asuinkäyttöön. Strategiassa mainitaan myös vastaanottohallin rakentaminen. Sitä suunnitellaan yhdessä JPYP:n kanssa.

JUKKA-PEKKA UUSITUPA (ps.) esitti usean valtuutetun allekirjoittaman aloitteen, että hallintosääntöön tehdään korjaus.

–Saadun palautteen vuoksi esitämme, että kukin lautakunta päättää sen alaisuuteen valittavista työntekijöistä. Nyt toimialajohtaja saa valita omat alaisensa, jatkossa nämä voivat tehdä hakijoista esityksen lautakunnalle ja lautakunta päättää, kenet valitaan.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN jäseneksi Juhani Korpelan tilalle valitaan Harri Joensuu. Kati Pajuojan tilalle Järviseudun jätelautakuntaan valittiin Mari Yliahtela. Hallintosihteerin toimi päätettiin muuttaa viraksi, sillä tämä toimii jatkossa keskusvaalilautakunnan esittelijänä.

Järviseudun kotouttamisohjelma 2023–2026 hyväksyttiin.

Lisää uutisia Vimpelistä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.