Uusiutuvan energian tuottaminen ja sähkön siirto aiheuttivat huomautuksia maakuntakaavaluonnokseen Alajärvellä

Alajärven kaupunginhallitus täydensi lausuntoa maakuntakaava 2050-luonnoksesta.
Alajärven kaupunginhallitus täydensi lausuntoa maakuntakaava 2050-luonnoksesta.
Alajärven kaupunginhallitus täydensi lausuntoa maakuntakaava 2050-luonnoksesta.
Alajärven kaupunginhallitus täydensi lausuntoa maakuntakaava 2050-luonnoksesta.

Alajärven kaupungilla on pitkä lista lausuttavaa Maakuntakaava 2050 -luonnoksesta. Kaupunginhallitus teki joitain muutoksia teknisen lautakunnan esittämään lausuntoluonnokseen kokouksessaan 20. maaliskuuta.

Alajärven puolelle tulisi lisätä uusiutuvan energian ja bioteollisuuden kehittämisaluemerkintä ja energiavarastomerkintä sekä energiahuollon em-merkintä Möksyn muuntoaseman ympäristöön. Alueen eteläpuolelle toimija on saanut TEM:ltä rahoitusta alueen uusiutuvan energian kehittämiseksi ja jalostamiseksi. Hanke on jo käynnistynyt. Em-merkintää toivotaan myös Lapua-Kuortane-välille voimajohtoyhteystarpeen läheisyyteen, koska Möksyn sähköaseman laajentuminen on haasteellista, ja länteen päin tarvitaan uusi sähköasema huoltovarmuuden sekä turvaamiseksi.

Pekkolan alueella kulttuurihistoriallisesti arvokas maa-alue tulisi rajata kaupungin omistamille maille eikä taajama-aluetta ei tule laajentaa Pekkolan puolelle. Sähkölinjojen vetämiseen edellytetään kapeampia ja luontoa säästävämpiä voimajohtoratkaisuja. Joukkoliikenteen kehittämiskäytävämerkintä tulisi lisätä Lapuan matkakeskuksen ja Järvi-Pohjanmaan sote-Keskuksen välille. Sillä mahdollistetaan Järvi-Pohjanmaan liikkumista maakuntakeskukseen. Maantie 711:tä koskien maakuntakaavaan merkittäisiin sen vaihtoehtoinen linjaus Menkijärvi-Kuortane-välillä tien nykyisen linjan eteläpuolelta, pohjavesialueet kiertäen Menkijärven itäpuolelta. Suunnittelu siirtyisi tällöin pohjavesialueen ulkopuolelle lähes kokonaan ja tien pituus lyhenisi.

AURINKOVOIMALOIDEN taksat lisättiin rakennusvalvonnan viranomaistehtävien hinnastoon. Aurinkovoimaloita suunnitellaan rakennettavan jopa useiden kymmenien hehtaarien alueille. Suurikokoiset aurinkovoimalahankkeet voidaan rinnastaa rakennukseksi, jotka vaativat rakennusluvan. Yli 100 kilowattipiikin aurinkovoimalan rakennusluvan hinta on 2 000 euroa per voimala sekä yli megawattipiikin aurinkovoimalan 400 euroa megawattipiikiltä. Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittaisen rakennusvalvontamaksujen indeksitarkastuksen.

SAIRAANHOITOPIIRIN kuntayhtymän kertynyt ylijäämä, 7,5 miljoonaa euroa, tulisi kaupunginhallituksen mukaan jakaa kunnille palvelujen käytön suhteessa. Toinen vaihtoehto on päättää jäsenkuntien yksimielisellä päätöksellä, että palautus tehdään maksuosuuksien suhteessa eli käytännössä vuoden 2022 erikoissairaanhoidon maksuosuuksia alennettaisiin.

Viime vuoden sairaanhoitopiirin palveluiden käytön mukaan palautus olisi Alajärven osalta noin 366 000 ja peruspääomien mukaan 488 000 euroa. Palautuksen kirjaaminen sote-menojen palautukseksi alentaa Alajärven siirtyviä sote-menoja ja siten nostaa tulevien vuosien valtionosuuksia. Vuosittainen vaikutus on noin 190 000 euroa vuodessa.

Lisää aiheesta täällä

Tiina Kiviahon teksti aiheesta
Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.