Evijärven tilikauden tuloksesta muodostui talousarvioon kirjattu parempi

Julkaistu:

Kategoria:

,

EVIJÄRVEN viimeviikkoisen kunnanhallituksen asialistalla oli muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilikauden 2021 tuloksesta muodostui 590 225 euroa ylijäämäinen, mikä oli talousarvioon kirjattua parempi tulos.

Kokonaisuutena tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut tulot ja menot ylittyivät. Tuloja kertyi yhteensä 20 966 915 euroa, joka ylitti budjetoidun noin 42 000 eurolla. Menoja kertyi yhteensä 21 686 081 euroa, joka ylitti talousarvion 1,316 miljoonalla.

Taloudellisesti vuodesta muodostui arvioitua parempi. Keskeisimpänä selityksenä tälle on verotulojen arvioitua parempi kertymä sekä arvioitua paremmat rahoitustuotot. Evijärvi sai verotuloja 497 000 euroa arvioitua enemmän, ja kunnan sijoitustuotot ylittivät arvioidun 134 000 eurolla.

Vuosia 2020 ja 2021 vertailtaessa huomioitavaa on, että tilinpäätöksissä kokonaismenot kasvoivat, kun taas kokonaistulot laskivat. Kokonaismenot kasvoivat noin 405 tuhatta euroa, ja tulot laskivat noin 2,292 miljoonaa euroa. Kokonaistulojen laskussa suurin selittävä tekijä on vuonna 2020 tehty 3,2 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan lisäys. Kokonaismenoissa kasvua selittää suurelta osin käyttöomaisuusinvestointien kasvu lähes 898 000 eurolla.

Talousarvioon 2021 päätettiin investointeja 1,46 miljoonan euron edestä. Niitä toteutui noin 2,5 miljoonan euron edestä. Investointien nettototeuma, jossa investointimenoista on vähennetty tulot, oli 1,98 miljoonaa.

Isoimmat investoinnit kohdistuivat koulukeskuksen sisäliikuntatilan laajennukseen 2021–2022 sekä Antinrinteen saneeraukseen (2020–2021). Lisäksi merkittäviä investointeja kohdistui hyötykäyttöaseman maa-alueen ostoon ja asfaltointiin, järven kunnostukseen, Juustolan pumppaamoon, talojohtojen rakentamiseen ja urheilukentän varasto- ja pukutilan rakentamiseen.

VUOSINA 2018–2020 Evijärven kunta teki alijäämäiset tilinpäätökset. Vuonna 2020 työryhmä etsi keinoja kunnan talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä. Tasapainottamistoimena kunnanvaltuusto päätti kunnallisveron yhden prosenttiyksikön korottamisesta 22,5 prosenttiin vuodelle 2021. Talouden seurannan ja arvioinnin perusteella tulee edelleen tehdä tarvittaessa korjaavia toimia, jos kunnan taloustilanne kääntyy uudelleen lasku-uralle.

Kuluvana vuonna koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan edelleen kuntatalouteen, vaikka itse pandemia kevään aikana laantuisikin ja sitä kautta sen välittömät vaikutukset kunnan toimintaan lievenisivät. Koronavirustilanne sekä sen seurannaisvaikutukset pitkällä aikavälillä, erityisesti sote-kulujen kautta, todennäköisesti heikentävät kuntien taloudellista tilaa ja näin ollen entisestään vaikeuttavat kuntien talouden tasapainon saavuttamista. Toisaalta sote-palveluiden siirto hyvinvointialueelle toteutuu vuoden 2023 alusta, jolloin kustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle.

Helmikuun lopulla alkanut sota Ukrainassa vaikuttaa myös kunnan toimintaan ja arkeen. Evijärvellä on varauduttu sotaa pakenevien majoitukseen. Maaliskuun lopulla Evijärvelle saapui Ukrainan pakolaisia muutamaan kunnan vuokra-asuntoon. Lisäksi Ukrainan tilanteen vaikutus talouteen yleisesti tulee heijastumaan myös kuntiin.

Jätä kommentti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.