Aluevaltuusto äänesti palkkiosäännöstään – aluehallituksen puheenjohtajalle 2 500 euron kuukausipalkkio

Paula Risikko johtaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoa.

Luottamushenkilöiden palkkiot hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Aluevaltuusto kävi pitkän keskustelun palkkiosäännöstä, joka on osa hyvinvointialueen hallintosääntöä. Kokoomuksen vastaesityksessä hallituksen pohjaesitystä vastaan oli eroa yhden hoitajan vuosipalkan verran. Esitetyt palkkiot herättivät valtuutetuissa kritiikkiä, eikö vähemmällä pärjättäisi, kun jatkossa jouduttaneen tasapainottelemaan budjetin kanssa. Myös se, että valtuusto päättää itseään koskevista palkkioista vaalien jälkeen, herätti arvostelua valtuutettujen parissa. Äänestyksen jälkeen aluevaltuusto päätyi pohjaesityksen kannalle äänin 32–27.

Aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä yksilöjaoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 200 euroa, lautakuntien 180 euroa sekä toimikuntien ja hallituksen nimeämien jaostojen kokouksista 150 euroa. Yli kolmen tunnin mittaisista kokouksista suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta jokaiselta kolmen tunnin jälkeiseltä alkavalta tunnilta.

Lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä kuukausipalkkiona aluevaltuuston puheenjohtajalle 1 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 300 euroa, aluehallituksen puheenjohtajalle 2 500, varapuheenjohtajalle 400 ja jäsenelle 300 euroa, lautakuntien puheenjohtajille 300 ja varapuheenjohtajille 200 euroa.

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Myös matkakorvaukset maksetaan.

Arvion mukaan toimielinten palkkioihin menee noin 350 000 euroa vuodessa, riippuen siitä, kuinka usein ne kokoontuvat.

–Sellaista pitää varoa, ettei Suomeen tule uutta päätoimisten tai osa-aikaisten poliitikkojen kategoriaa, nämä ovat kuitenkin luottamustehtäviä, valtuuston puheenjohtaja Paula Risikko totesi lehdistötilaisuudessa. –Päätoimisuudesta tai puoliaikaisuudesta pitäisi tietää ennen vaaleja. Nämä palkkiot olisi pitänyt pystyä sopimaan jo ennen vaaleja. Niistä oli puhuttu, mutta jostakin syystä päätöksiä ei oltu tehty. Aikaisemmin on ollut käytössä vuosipalkkioita, kuukausipalkkion käyttöönotto on jo muutos. Se, miten paljon työtä puheenjohtajilla ja eri toimielimillä on, nähdään nyt: alkuvaihe on varmasti työläs, mutta kyllä se siitä rauhoittuu.

HYVINVOINTIALUEEN valmistelussa tehdään keskeisiä johtajavalintoja jo tänä vuonna, mikä mahdollistaa tulevan hyvinvointialueen avainhenkilöiden mukana olon alueen valmistelussa sekä toiminnan joustavassa aloittamisessa jo nykyisistä taustaviroistaan käsin.

Aluevaltuusto päätti perustaa 1.1.2023 lähtien kolme professiojohtajan virkaa: lääketieteen eli johtajaylilääkärin viran, sosiaalityön eli sosiaalijohtajan viran sekä hoitotieteen eli johtajaylihoitajan viran. Niin ikään perustetaan viisi toimialuejohtajan virkaa: hallinto- ja strategiapalvelut, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut sekä pelastusjohtajan virka.

Virat avataan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn 17.–31.5.2022. Ilmoituksen voi jättää tuona aikana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvässä organisaatiossa vakituisessa työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö, joka täyttää viran kelpoisuusehdot.

–Virat pyritään täyttämään liikkeenluovutuksen parissa olevilla henkilöillä. Jos sopivia henkilöitä ei löydy, haetaan muualta. Paikkoja on auki, totesi Risikko.

Hyvinvointijohtajan virka tulee julkisesti haettavaksi ajalle 29.3.–12.4.2022.

Hyvinvointialueen hallitus kokoontui 21. maaliskuuta ja päätti, että YTM Tanja Penninkankaan määräaikaista muutosjohtajan virkaa jatketaan 31.12.2022 saakka. Myös VATE:n nimeämien jaostojen työskentely, vaalijaostoa lukuun ottamatta, jatkuu hyvinvointialueen valmistelussa vuoden 2022 loppuun saakka.

ALUEVALTUUSTO merkitsi tiedoksi kuntien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista. Irtaimistojen osalta asia tulee vielä uudelleen ensin aluehallituksen valmisteluun sekä sen jälkeen aluevaltuuston käsittelyyn 30.9.2022 mennessä.

Risikko esitteli käynnistyvää hyvinvointialueen strategiatyötä. Sekä hyvinvointialuestrategiaa että palvelustrategiaa valmistellaan laajasti osallistaen kevään aikana. Strategiatyö tulee hyväksyttäväksi aluevaltuustoon syksyllä 2022.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.