Nuorisovaltuusto aloitti, ei tuulivoimalle

Evijärven kunnanhallituksen päätöksiä 13.12.

EVIJÄRVEN nuorisovaltuustoon valittiin toimikaudelle 2021–23 Noora Kupila (varalla Asser Koivisto), Silja Kultalahti (Sara Saarijärvi), Jalmari Kangasmetsä (Touko Storvik), Rasmus Latukka (Sulo Mustajärvi), Luukas Kettunen (Arttu Mikkola), Anssi Vesapuisto (Jaakko Anttikoski), Minttu Kangasmetsä sekä Iris Takamaa.

Nuorisovaltuusto piti uuden toimikautensa järjestäytymiskokouksen 17.11. Nuorisovaltuusto on toiminut 2018 vuodesta alkaen ja sen toimikausi on ollut kaksi vuotta.

EVIJÄRVEN KUNNANHALLITUS antoi Lappajärven kunnan pyynnöstä lausunnon Lappajärven Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksesta.

ABO Wind Oy suunnittelee seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Se sijaitsee noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, rajoittuen Evijärven ja Vetelin kuntiin.

Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Iso Saapasnevan tuulivoimalapuiston suunnittelu tulisi lopettaa. Evijärven kunnanhallitus on 21.11.2016 linjannut periaatepäätöksen, ettei tuulivoimaloita tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-asutuksesta.

Nyt Evijärven Pitkänsalon kylässä asutusta sijoittuisi noin kahden kilometrin etäisyydelle lähimmistä Iso Saapasnevalle suunnitelluista tuulivoimaloista. Pitkäsalon alueella sijaitsee kunnanhallituksen mukaan myös alueellisesti merkittävää turkistuotantoa.

Kunnanhallitus vetoaa lausuntonsa perusteluissa siihen, että ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, kuten maisema-, melu- ja välkehaitat, tulisivat ulottumaan noin kolmen kilometrin etäisyydelle tuulipuistoalueesta.

Lisäksi kunnanhallitus arvioi hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen pääosin kohtalaisen kielteisiksi. Myöskään tuulivoimaloiden äänen vaikutuksesta turkiseläimiin ei heidän mukaansa ole tietoa. Osayleiskaavaehdotuksen kaavaselostuksen mukaan rakentaminen kuitenkin pirstoisi eläinten elinympäristöä ja voi katkaista ekologisia käytäviä.

Lisäksi Evijärven kunnanhallitus haluaa muistuttaa, että Iso Saapasnevan osayleiskaavaehdotuksessa esille tuodut melu-, välke- ja maisemavaikutukset lähiasutukselle ja ympäristölle ovat mallinnuksien mukaisia arvioita, ja hankkeen todellista vaikutusta ei voida varmuudella selvittää.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.