Vimpeli hyväksyi 414 131 euroa ylijäämäisen talousarvion

Julkaistu:

Kategoria:

,

Verotuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna yhteensä 10 560 000 euroa, mikä olisi 6,1 prosenttia tämän vuoden ennustetta enemmän. Valtionosuuksia kertyy Kuntaliiton arvion mukaan noin yhdeksän miljoonaa euroa, joka olisi noin 167 143 euroa tämänvuotista enemmän. Toimintatuotot kasvavat 3,66 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, mikä johtuu EU-hankerahoituksen tuloista, ollen yhteensä 3,9 miljoonaa. Toimintakulut kasvavat 2,65 prosentilla, 22,1 miljoonaan euroon.

Suunnitelmavuosiin sisältyy epävarmuustekijöitä, joita ovat muun muassa hyvinvointialueeseen siirtyminen, virka- ja työehtosopimusten neuvottelutuloksen vaikutus palkkoihin sekä kiinteistöjen sisäilmaongelmat.

Valmistuvan strategian mukaisesti kunnassa aiotaan panostaa lapsiin ja nuoriin. Hybridikeskuksen suunnittelu käynnistyy, koulun oppilashuollon palvelut pyritään turvaamaan ja vapaa-aikatoimen ohjaajapalvelua lisätään 2023. Suunnitelmissa on myös pump track- ja tekojääratojen toteuttaminen.

Suurimpina investointeina suunnitelmavuosille on kirjattu Toimelan peruskorjaus, 300 000, liikuntahallin peruskorjauksen jatko, 285 000, ja Rantakylän koulun peruskorjaus, 230 000 euroa.

KRAATTERIJÄRVEN Geoparkin rahoituksesta käytiin valtuustossa keskustelua ja suoritettiin äänestys. Jukka-Pekka Uusitupa (ps.) esitti Tero Lassilan (Haloo) kannattamana, että koko hanke hylättäisiin ja siihen suunniteltu raha käytettäisiin kunnan omiin hankkeisiin.

Hannu Särkinen (Haloo) puolestaan näki Geoparkin statuksen hankkimisessa pelkästään positiivisia vaikutuksia.

–Saadaan viimein näytettyä koko maailmalle, millainen aarre meillä on tässä järvessä ja ympäristön erikoisuus, mitä vimpeliläisinä emme ehkä edes aina tajua. Geopark on maailmanlaajuinen juttu, joka ei tässä vaiheessa vielä tuo mitään, mutta sillä annetaan yrittäjille sateenvarjo, jonka alla voi toimia, sitä voivat pienetkin yritykset hyödyntää. Jo toimivien Geoparkien alueille se on tuonut jopa 30–50 prosenttia lisää kävijöitä.

Marko Timo (kesk.) totesi, että kunnassa ei ole ollut matkailuyrittäjiä juuri laisinkaan, mutta heidän saamisensa olisi tärkeää. –20 000 eurolla ei saada itse aikaan juuri mitään, mutta isommalla potilla naapureitten kanssa paljon enemmän. Samoin näkyvyyttä tulee huomattavasti enemmän.

Mainos

Geoparkin toimintabudjetin maksuosuudeksi Vimpelin osalta hyväksyttiin 20 000 euroa vuodessa ja siihen liittyviin hankkeisiin korkeintaan 12 000 euroa vuosina 2022-2025 sillä edellytyksellä, että muutkin hankkeen kunnat hyväksyvät budjetin esitetysti.

KUNNANVALTUUSTOLLE tuotiin tiedoksi perusturvalautakunnan, sivistystoimen ja maaseutulautakunnan talousarvion toteutumat vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta. Myös teknisen toimen investointiosan poikkeamat hyväksyttiin esityksen mukaan.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan talousarvioon hyväksyttiin muutos, jossa terveyspalveluihin lisätään 50 000 euroa, hoito- ja hoivapalveluihin lisätään 500 000 ja sosiaalipalveluista vähennetään 300 000 euroa.

Sivistystoimen osalta valtuusto hyväksyi 100 000 euron määrärahalisäyksen. Varhaiskasvatuksen lakimuutoksista, koronaviruksesta johtuvista matalan kynnyksen sairauspoissaoloista sekä asiakkaiden palvelutarpeen muutoksista johtuen henkilöstöä on tarvittu ennakoitua enemmän, eikä talousarvioon suunniteltua henkilöstövähennystä ole voitu tehdä. Kotihoidon tuen ja perhepäivähoidon tuotteet alittuvat kumpikin arviolta noin 10 000 euroa.

Maaseutupalveluiden toteutuman osalta ennustetaan 41 515 euron alitusta.

VALTUUSTO hyväksyi Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan välisen ympäristöpalvelun viranomaistehtävistä tehdyn sopimuksen päättämisen 31.3.2022.

KIUTTUKANKAAN vesijohtoyhtymän kauppa hyväksyttiin kunnalle 1.1.2022 alkaen. Ilolan kylällä sijaitsevalla yhtymällä on 59 osakasta. Vesijohtoyhtymän vesihuolto-omaisuus sisältäen vesijohtoverkostot laitteineen sekä niihin liittyvä käyttöomaisuus tonttijohtoja lukuun ottamatta siirtyy kunnan omistukseen yhden euron kauppasummalla.

Jätä kommentti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.