Evijärven säännöstelyn lupamuutoshakemus on nyt aluehallintoviraston käsiteltävänä

Evijärven nykyisen luvan mukainen säännöstelykaavio, jossa tavoitevyöhyke on mustien katkoviivojen välissä. Punaisella on esitetty tämän vuoden vedenpinnan korkeuden käyrä. Kuva: Ely

EVIJÄRVEN säännöstelyn lupamuutoshakemus on nyt aluehallintoviraston käsiteltävänä.

Ely-keskus on viime joulukuussa hakenut aluehallintovirastolta lupamuutosta Evijärven säännöstelylupaan.

Evijärveä säännöstellään tällä hetkellä edelleen Lappajärven ja Evijärven yhteisen, nykyisin voimassa olevan, vuonna 1995 lainvoimaiseksi tulleen säännöstelyluvan mukaisesti. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, joka hoitaa Evijärven säännöstelyä.

Nykyisen säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on niin sanottu tavoitevyöhyke, jolla järven pinta on pyrittävä pitämään. Kesäaikana tavoitevyöhyke on N60-järjestelmässä korkeusvälillä +61,60…+61,75 m. Luvan mukainen alaraja on N60 +61,40 m ja yläraja N60 +62,15 m. Keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun puolivälistä alkaen maaliskuun loppuun mennessä välille +61,45…+61,55 m. Eri vedenkorkeuden tasoille ja vyöhykkeille on määrätty luvassa juoksutusmäärät.

Kuvassa on esitetty Evijärven nykyisen luvan mukainen säännöstelykaavio, jossa tavoitevyöhyke on mustien katkoviivojen välissä. Punaisella on esitetty tämän vuoden vedenpinnan korkeuden käyrä.

Mainos

VEDENPINTAA on viime vuodet pyritty pitämään tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumassa. Tänä keväänä vedenpinta kävi sulamisvesiä varten tehtävän kevätalennuksen yhteydessä alimmillaan, 25.–27. maaliskuuta, tasolla +61,55 m. Hyvin nopeasti alkaneen sulamisen myötä vedenpinta nousi kymmenessä päivässä 24 senttimetriä eli tasolle +61,79 m. Juoksutusta Evijärvestä alaspäin voitiin luvan mukaan lisätä, kun saavutettiin taso +61,75 m ja sen jälkeen vedenpinnan nousu hiipui ja pinta on pysynyt tason +61,79 m paikkeilla. Vedenpintaa pyritään jatkossakin pitämään mahdollisuuksien mukaan tavoitevyöhykkeen yläosalla siihen saakka, kunnes uusi säännöstelylupa saadaan.

ETELÄ-POHJANMAAN ely-keskus on toimittanut Evijärven säännöstelyn muutosta koskevan lupamuutoshakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi joulukuussa 2020. Hakemusta on täydennetty aluehallintoviraston pyynnöstä maaliskuussa 2021. Hakemus on tulossa kuulemisvaiheeseen, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus esittää aluehallintovirastolle kannanottoja hakemukseen liittyen.

Hakemuksessa esitetyn Evijärven säännöstelyn muutoksen tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstelylupa vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta Evijärven säännöstelykäytäntöä. Säännösten ylä- ja alarajoja sekä niin sanotun tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja on tarkoitus nostaa kymmenellä senttimetrillä. Säännöstelynmuutoksen vaikutuksesta Evijärven keskivedenkorkeus nousee nykyisen lupapäätökseen verrattuna kymmenellä sentillä. Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille.

Lisäksi esitetään, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina kevätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä. Kevätalennuksen tarkoituksena on saada järveen tilaa sulamisvesille. Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan laskujen ja nostojen osalta esitetään, että pinta voidaan tarvittaessa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 senttimetriä tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin teon yhteydessä.

ELY-KESKUS on pyytänyt aluehallintovirastolta kiireellistä käsittelyä. Hankkeen puolesta on Evijärvellä kerätty noin 1 200 henkilön allekirjoittama vetoomus.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.