Kaavaluonnos nähtäville: ”Nyt on vaikuttamisen paikka”

Kaavaluonnos tulee esille Alajärven kirjastoon, jossa siihen voi tutustua 3. maaliskuuta ja 6. huhtikuuta välisenä aikana.
LUONNOSVAIHEESSA oleva Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava on koko Alajärven osalta tärkeä kaava, koska keskustassa sijaitsevat kaupungin tärkeät palvelut ja järven ympäristö on tärkeä virkistyksellisesti, totesi kaavoitushankkeen projektipäällikkö Juha-Matti Märijärvi Rambollin Pohjanmaan maankäyttöyksiköstä.

–Asukaskyselyssä, joka toteutettiin 2019, huomattiin, että ihmisillä on kiinnostusta kaupungin kehittämistä koskeviin kysymyksiin myös muualla kuin oman maan ulkopuolella.

Kaavaluonnos karttoineen, selostuksineen ja selvityksineen tulee nähtäville Alajärven kirjastoon 3. maaliskuuta ja on esillä 6. huhtikuuta saakka, jolloin on viimeinen päivä jättää kommentteja ja muistutuksia siitä. Sekä kaupungin että kaavoittajan, Ramboll Oy:n edustajat, toivovat osallisilta aktiivista osallistumista kaavan laadintaan. Kaupungin asukkaat, maanomistajat, yrittäjät ja muut asianosaiset voivat tehdä muistutuksia luonnoksesta. Ne tulee jättää kaupungin kirjaamoon 6. huhtikuuta kello 15 mennessä.

22. maaliskuuta järjestetään kello 17–19 etäyhteydellä yleisötilaisuus kaavan laadinnasta, ja kaupungin nettisivulle sekä paikallislehtiin tulee kuulutus ohjeineen, kuinka voi saada tietoa kaavaprosessista. Erikseen voi varata tapaamisajan, jos jokin asia jää askarruttamaan vielä yleisötilaisuuden jälkeen.  Ulkopaikkakuntalaisia rannan maanomistajia lähestytään lisäksi kirjeitse.

–Vuorovaikutusprosessi on tärkeä, että saadaan eri näkökulmia ja kaavoitusprosessin päätehtävä, isojen maankäytöllisten linjojen järkevä, pitkäaikainen järjestäminen olisi mahdollista.

–Tarkoituksena on, että saataisiin mahdollisimman paljon mielipiteitä nähtävillä olevasta esityksestä, että tiedettäisiin, mikä on kuntalaisten tahtotila. Haluamme osallistaa maanomistajia ja muita kuntalaisia, ja saada näin maanomistajien asiantuntijatietoa kaavan laatimiseen, kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho kertoi.

LUONNOSVAIHEEN jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka tulee nähtäville arvion mukaan syksyllä. Siihen voi jättää samaan tapaan muistutuksia.

–Kolmatta vaihetta voidaan joutua jumppaamaan useammankin kerran riippuen siitä, minkä verran tulee muutoksia.

Valtuusto tekee lopullisen päätöksen kaavan hyväksymisestä, todennäköisesti loppusyksyllä.

Kaavaluonnos on jo herättänyt kiinnostusta kuntalaisissa ja eri osallisissa. Erityisesti Pirkkalanlahden ympäri rantaa pitkin kaavailtu ohjeellinen ulkoilureitti eli kevyenliikenteenväylä on nostanut kritiikkiä, ja useat ranta-asukkaat ovat lähestyneet kaavoituspäällikköä huolissaan.

–Suunnitelma kevyenliikenteenväylästä Pirkkalanlahden ympäri löytyy valtuuston 2012 hyväksymästä keskustan rakennemallista, mutta jo lyhyellä aikavälillä on huomattu, ettei se vastaa tämän päivän toiveita, valotti kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

–En tule sellaista esittelemään, virkistyskäyttö tullaan keskittämään kaupungin omistamille maille ja virkistysreitti tullaan toteuttamaan muulla tapaa kuin kenenkään yksityismaiden kautta.

–Uusi kaava ei syrjäytä jo laadittuja, tarkempia asemakaavoja, vaan toimii ohjeena niiden muuttamiseksi, ja siinä taas tutkitaan tonttikohtaiset asiat, totesi Märijärvi. Tämä pätee myös rantarakentamiseen jo voimassa olevilla asemakaava-alueilla.

–Nyt on vaikuttamisen paikka. Kuulemisen jälkeen seuraava luonnos voi olla hyvinkin erinäköinen, Koivunen kommentoi.

TÄLLÄ hetkellä voimassa oleva yleiskaava on 1980–90-luvulta, ja sen vuoksi rakentamisesta on jouduttu tekemään paljon poikkeusluvin. Siksi Ely on jo huomauttanut kaupunkia kaavan päivittämisestä. Työ osayleiskaavan uudistamiseksi käynnistyi jo vuonna 2012 rakennemallin tarkastelulla, ja Ramboll Oy:n kanssa sopimus osayleiskaavan laadinnasta tehtiin 2018.

Uudella kaavalla on tarkoitus ennakoida toimintaa 2035 saakka. Keskustan alueella rakentaminen on lisääntynyt, tilaa tarvitaan asuinrakentamisen lisäksi teollisuusalueen laajentumiseen.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Joukkuekuva EU/Lave yhteisjoukkueen kevätkierroksen viimeisestä pelistä Kälviältä, kun sarjan nousu Ykköseen varmistui. Kuva: Ville Paalanen.

Pallo pyörii 

LAPPAJÄRVEN VEIKKOJEN Pallo pyörii Järviseudulla -hanketta on testailtu ja käynnistelty kesän ajan. Hanke toteutetaan Opetus-

Joukkuekuva EU/Lave yhteisjoukkueen kevätkierroksen viimeisestä pelistä Kälviältä, kun sarjan nousu Ykköseen varmistui. Kuva: Ville Paalanen.

Pallo pyörii 

LAPPAJÄRVEN VEIKKOJEN Pallo pyörii Järviseudulla -hanketta on testailtu ja käynnistelty kesän ajan. Hanke toteutetaan Opetus-

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

Digilehti

Isojako 13.9.