Mutkaista, kapeaa ja kyliä halkovaa Ina–Kaustinen-tietä halutaan parantaa

12 kilometrin mittainen päätie on mutkainen, kapea ja kulkee useiden taajamien läpi erityisesti Kruunupyyn alueella. Kuva: Ely-keskus

Julkaistu:

Kategoria:

,

ETELÄ-POHJANMAAN ely-keskus haluaa parantaa Evijärven Inan ja Kaustisen välistä kantatien 63 osuutta.

12 kilometrin mittainen päätie on mutkainen, kapea ja kulkee useiden taajamien läpi erityisesti Kruunupyyn alueella. Tavoitteena on saattaa tieosuus samalle tasolle kuin etelä- ja pohjoispuoliset kantatiejaksot, joita on parannettu jo aiemmin.

Hankkeella halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta sekä tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-aikaa. Se on Evijärven kunnanjohtaja Mikko Huhtalan mielestä erittäin tärkeää.

–Kantatie 63 on merkittävä liikenneväylä Seinäjoki–Oulu-välillä. Kantatie 63 lyhentää matka-aikaa ja erityisesti raskaan liikenteen kustannuksia kyseisellä välillä, Huhtala sanoo.

Työssä ovat mukana alueen kolmen kunnan, eli Evijärven, Kruunupyyn ja Kaustisen, sekä kolmen maakuntaliiton edustajat.

–Tulevaisuudessa on myös odotettavissa, että liikennemäärät, erityisesti raskaan liikenteen, kasvavat tieosuudella Kaustisen kaivoshankkeen edetessä. Siksikin olisi tärkeää saada tieosuus turvalliseksi ja sujuvaksi liikennöidä, Huhtala sanoo.

TÄSSÄ VAIHEESSA kyse on vasta niin sanotusta pääsuuntaselvityksestä.

Se on esiselvitystasoinen suunnitteluvaihe, jossa kartoitetaan ja arvioidaan uusien tielinjausten vaihtoehtoja, kertoo johtava liikennejärjestelmäasiantuntija Timo Liljamo ely-keskukselta.

–Tämän hankkeen tarkoituksena on siis löytää ja kartoittaa mahdolliset toimenpiteet ja uudet linjaukset, joilla kyseistä tieosuutta voidaan parantaa. Kun vaihtoehtoiset toimenpiteet ja linjaukset on löydetty, tehdään alustava hankearviointi eri vaihtoehdoista, jolloin päästään käsiksi eri vaihtoehtojen vaikutuksiin, kustannuksiin ja vaikuttavuuteen.

Työssä pyritään Liljamon mukaan löytämään ”eritasoisia” vaihtoehtoja. Se tarkoittaa esimerkiksi, että osa uusista linjausvaihtoehdoista on pidempiä oikaisuja ja osa lyhyempiä oikaisuja yhdistettynä nykyisen tielinjan parantamiseen.

Lisäksi tarkastellaan vertailuvaihtoehtona tilannetta, jossa tietä parannettaisiin koko matkalla sen nykyisellä linjalla erilaisin toimenpitein, esimerkiksi leventämällä tietä. 

–Tässä suunnitteluvaiheessa pyritään siis löytämään parhaat mahdolliset toteutusvaihtoehdot, ja työssä tehtävällä hankearvioinnilla eri vaihtoehtojen vaikutukset saadaan selville. Näin voidaan valita paras vaihtoehto tarkempaan jatkosuunnitteluun.

Koska kyseessä on esiselvitysvaihe, niin tämän suunnitelman perusteella ei vielä voida alkaa rakentamaan tietä, vaan sitä ennen tarvitaan joka tapauksessa tarkempia suunnitteluvaiheita.

–Jatkosuunnittelun tarpeet määräytyvät tarkemmin vasta tämän hankkeen edetessä.

KEHITETTYJÄ parantamisvaihtoehtoja esitellään yleisölle todennäköisesti torstaina 22. huhtikuuta kello 18 Teams-etäyleisötilaisuudessa.

Tilaisuudessa ja sen jälkeen saatu palaute otetaan huomioon vaihtoehtoa valittaessa ja tarkennettaessa, elystä luvataan.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.