Ähtävänjoen kalatiehanke sai rahoitusta

ÄHTÄVÄNJOEN kalatiesuunnitelmat ovat nytkähtäneet eteenpäin.

Jokeen on suunniteltu luonnonmukaista kalatietä vuosikymmeniä. Nyt hanketta vetävä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on saanut kalatiehankkeen esiselvitystä varten noin 23 000 euron rahoituksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 30 000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, onko Ähtävänjoen vesistön kaloille mahdollista luoda luonnonmukainen kalatie sekä lisääntymisalueita lohikaloille. Luodonjärvi–Evijärvi–Lappajärvi–Alajärvi-akselilla on yhdeksän voimalaitoista ja kolme järvipatoa, jotka häiritsevät vesieliöitä ja estävät vaelluskaloja nousemasta Ähtävänjoelle lisääntymään.

Luonnonmukaiset kalatiet toimivat kaksisuuntaisina kulkureitteinä patojen ohitukseen ja muodostavat koskimaisia elinympäristöjä. Ne ovat tärkeitä paitsi varsinaisten vaelluskalojen myös muiden vesieliöiden kannalta.

Ähtävänjoella tiedetään kalastetun lohta ja meritaimenta 1500-luvulta lähtien. Taimen on edellytys raakun eli jokihelmisimpukan esiintymisen turvaamiselle. Raakku on erittäin uhanalainen, rauhoitettu direktiivilaji, jota esiintyy edelleen Ähtävänjoella. Sitä ollaan myös palauttamassa jokeen.

Hankkeen myöhemmässä vaiheessa lisättäisiin koskimaista elinympäristöä rakentamalla luonnonmukaisia ohitusuomia ja vesitettäisiin kuivina olevia vanhoja jokiuomia. Oikein rakennettuina ohitusuomat toimivat kutupaikkoina ja poikasten kasvupaikkoina.

Luonnonmukaisen kalatien saaminen Ähtävänjoelle lisää mahdollisuuksia virkistyskäyttöön, kuten kalastukseen. Tällä on merkittävä vaikutus alueen asumisviihtyisyyteen. Hyödynsaajia ovat vesiluonnon lisäksi, virkistys- ja ehkä ammattikalastajatkin sekä alueen kunnat, paikalliset toimijat ja kansalaiset.

Esiselvityksen jälkeen siintää kalatien kohdekohtainen suunnittelu ja sitten luvitus ja toteuttaminen.

Esityksen kannattajia ovat koko vesistöalueen osakaskunnat Luodonjärveltä alkaen Alajärvelle saakka sekä useimmat kunnat. Myös kolme vesivoimalayhtiötä, Herrfors, Esse Elektro‐Kraft ja Alajärven Sähkö, on antanut luvan esiselvitykselle.

Jätä kommentti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.