Lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella

EVIJÄRVEN kaakkoisosassa, Välijoen laskukohdassa sijaitsevaa Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -aluetta ruopataan, tiedottaa Etelä-Pohjanmaan ely-keskus.

Tavoitteena on lintujen elinolojen parantaminen osana Ympäristöministeriön Helmi-suojeluohjelmaa.

Lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelemiseksi. Puolet Suomen kosteikkojen vesilinnuista on uhanalaisia, paljolti kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena.

–Jokisuunlahti on ollut ja on edelleenkin erittäin merkittävä sisämaan lintuvesikohde, jonka linnustollisia arvoja vakava umpeenkasvu on heikentänyt ainakin 1990-luvulta saakka, kertoo lintuvesikoordinaattori Olli Autio ely-keskuksesta.

Tärkeimpänä toimenpiteenä Jokisuunlahdella on avovesialueiden muodostaminen ja ylläpitäminen avoimina niittämällä, mitä nyt suunnitteilla olevilla ruoppauksilla tuetaan.

Niittoa jatketaan tarpeen mukaan useita vuosia, toistaen se myös loppukesällä 2021.

Lisäksi alueella on tarkoitus aloittaa vesilintujen pesintöjä uhkaavien vieraspetojen — supikoiran ja minkin — tehopyynti.

Tavoitteena on monipuolisen kunnostustoimien keinovalikoiman avulla palauttaa Jokisuunlahti entiseen linnustolliseen loistoonsa, mikä voisi tarkoittaa muun muassa puna- ja tukkasotkan paluuta takaisin alueen pesimälajistoon sekä alueella pesivien mustatiirojen ja nokikanojen parimäärien kasvua.

–Ylipäätään haluamme toimenpiteillä parantaa kaikkien vesialueesta riippuvaisten lintulajien elinolosuhteita, Autio sanoo.

VESILAIN mukainen lupahakemus lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten suorittamiseksi Jokisuussa on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyyn 30. joulukuuta.

Hakemukseen sisältyy ruoppauksia kahdessa erillisessä paikassa. Ruoppausalueiden pinta-ala on yhteensä 0,76 hehtaaria ja massamäärä 2 200 kuutiometriä, eli kovin mittavista alueista ei ole kyse.

–Ruoppausten toteuttaminen lienee mahdollista aikaisintaan loppuvuodesta 2021, kuitenkin todennäköisemmin vasta vuoden 2022 aikana.

Ruoppausten ei arvioida heikentävän järven vedenlaatua tai vaikuttavan laajamittaisemmin virtauksiin järvellä. Vedenlaatua tarkkaillaan ruoppausten aikana ja niiden jälkeen.

–Linnuston kehitystä ja jo tehtyjen toimenpiteiden purevuutta siihen seurataan seuraavan kerran tämän vuoden touko-kesäkuussa.

JOKISAAREN pohjoispuolelle sijoittuva ruoppausalue on uomamainen ja sillä pyritään lisäämään veden virtausta Välijoesta lahden itäosaan niittämällä muodostetuille alueille. Tämän alueen pinta-ala on noin 0,2 hehtaaria ja massojen määrä korkeintaan 1 200 kuutiometriä.

Toinen ruoppausalue liittyy välittömästi Välijoen länsipuolella sijaitsevan pitkänomaisen, ruoppausmassoista aikoinaan muodostetun saaren kunnostamiseksi lintujen pesimäsaareksi. Kunnostus pesimäsaareksi tarkoittaa ensivaiheessa puuston poistoa. Toimenpidealueen pinta-ala on korkeintaan 0,56 hehtaaria ja massojen määrä korkeintaan 1 000 kuutiota. Kyse on enimmäkseen järviruo’on ja -kaislan juurakoiden poistamisesta.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.