Talousarvio toteutunut lähes suunnitellusti

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 21. syyskuuta pidetystä kokouksesta.

VIMPELIN kunnanhallitus merkiksi tiedokseen talousarvion toteutuneen lähes suunnitelman mukaisesti tammi-heinäkuun välisenä aikana. Perusturvan palveluista erikoissairaanhoidon toteutuma on 59 prosenttia, kun se edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli 61. Tulosraportin mukaan kunnan tulos on heinäkuun lopun tilanteessa ylijäämäinen. Verotulot ovat kertyneet talousarvioon nähden ennakoidulla tavalla, mutta vuoden veroennakoiden arvioidaan jäävän loppuvuoden aikana arvioitua alhaisemmiksi. Valtio on kompensoinut arvioitua verotulomenetystä valtionosuuden lisäyksenä toukokuusta alkaen. Osa tästä peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuudesta lisättynä kolmen prosentin korolla.

VANHAN yksityistielain mukaiset yksityisteiden kunnossapitosopimukset päätettiin asettaa päättymään 31.12.2020. Osa voimassa olevista sopimuksista on jopa 40 vuotta vanhoja. Uudet sopimukset talvi- ja kesäkunnossapitoa varten valmistellaan syksyn aikana voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti. Tämä koskee Ylisprangar-Reipakka ja Karjankujan tiekuntaa, Hirsiniemen, Itänurkan, Korven, Vistin, Kaukorannan, Elglandin, Ahon, Hietakorven, Pillbacka–Korpisaaren, Vanhapaikan ja Kytölän yksityisteitä. Tekninen toimi tarkistaa, onko kunnan alueella mahdollisia ns. sopimusteitä eli esimerkiksi kunnan palvelujen kannalta kriittisiä teitä. Hallintosääntöä tullaan tarkistamaan voimassa olevan yksityistielain mukaiseksi samalla kuin hallintosääntöä muutenkin joudutaan päivittämään.

Tekninen lautakunta päätti aiemmin, että yksityisteiden suolaukseen ei anneta enää suolaa kunnan varikolta tasapuolisuuden vuoksi: kaikki eivät tätä mahdollisuutta käytä ja asiaa on ollut hankala valvoa. Järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea avustusta tekniseltä toimelta tien ylläpitoon, kuten lanaukseen, liukkauden estoon ja suolaukseen, syksyisin järjestettävässä avustushaussa. Tällä luodaan alueelle yhtenäinen käytäntö, joka lisää kuntalaisten tasapuolista kohtelua. Laki määrittelee kaksi pakollista avustuskriteeriä valtion ja kunnan avustuksille: tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja sitä koskevat tiedot ovat ajantasaisina yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

KÄVELYN ja pyöräilyn edistämissuunnitelma otetaan Vimpelissä käyttöön alkaen nykytilan kartoituksella sekä edistämissuunnitelman laatimisella. Liikenne- ja viestintäministeriön lanseeraamalla edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista. Tavoitteena on kävely- ja pyöräilymatkojen 30 prosentin kasvu vuoteen 2030 mennessä. Kansantalouden näkökulmasta liikenteen päästöjen, liikennekuolemien ja liikenneonnettomuuksien vähentämisellä yhdessä kansanterveyden kohentumisen kanssa haetaan yhteiskunnalle miljardien eurojen säästöjä. Edistämisohjelmassa yksilöidään 31 eri toimenpidettä asian edistämiseksi, ja vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen henkilöstöistä kootun asiantuntijaryhmän olisi syytä kartoittaa, mitkä näistä 31 toimenpiteistä olisi mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti Vimpelissä.

OLIVIA Haviselle, Elina Arpalalle ja Taru Timolle myönnettiin ero nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja heidän tilalleen hyväksyttiin Veeti Hietala, Aapo Koivukoski ja Lia Järvelä.

VIMPELI kilpailuttaa pieneläinten talteenoton. Tarjouksia voi jättää 5. lokakuuta saakka.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Artikkelit vuosittain

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.