Kuntalain muutos helpottaisi talouden painetta

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 7. syyskuuta pidetystä kokouksesta.

VIMPELIN kunnanhallitus päätti puoltaa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.12.2025 asti.

Kunnanhallituksen mukaan Covid-19 -pandemian vaikutukset eivät ulotu pelkästään vuoteen 2020, vaan sillä on pidempiaikaisia, vielä erittäin vaikeasti arvioitavissa olevia vaikutuksia, jotka koskevat kaikkia kuntia. Mahdollisuus lisäaikaan alijäämien kattamisessa tulisi myöntää kunnalle automaattisesti, ilmoituksesta, ilman kovin laajaa byrokraattista hakuprosessia. Valmisteilla oleva sote-uudistus vaikeuttaa omalta osaltaan kuntien pitkäjänteistä ja ennakoivaa taloudenhoitoa, mikä lisää kuntalain väliaikaisen muutoksen kannatettavuutta.

KUNNANHALLITUS päätti irtisanoa Vimpelin Lämpö Oy:n kanssa 2018 solmimansa sopimuksen päättymään marraskuun loppuun. Tällä sopimuksella Lämpö Oy:n toimitusjohtaja on myynyt työpanostaan kunnalle vesi- ja viemärilaitokseen, rakentamiseen ja teiden rakentamiseen liittyvissä tehtävissä sekä selvitystehtävissä 49 prosentin osuudella kokonaistyöajasta, mikä on tuonut tekniseen toimeen lisäresurssia ja osaamista. Toiminnan ollessa käynnissä tekninen toimi oli tyytyväinen yhteistyöhön. Kevään 2020 aikana työpanosta ei ole saatu eikä kustannuksia ole syntynyt. Päätöksen perusteluna ovat teknisen toimen henkilöstörakenteen muutos ja kunnan talouden tasapainottamiseen liittyvät asiat.

TIEDOTUSASIOISSA mainittiin, että Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Vimpelissä oli 8,7 prosenttia, kun se kesäkuussa oli 9,2 prosenttia. Ely-keskus teki 18.8.2020 muutospäätöksen tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen koskien koirapuiston rakentamista, myönnetty tuki 9 470,90 euroa. Lisäksi tuotiin julki Avin 25.8.2020 tekemä päätös Saarikentän sillan pystyttäminen Savonjoen ylitse sekä valmistelulupa. Lupa myönnettiin.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.