Jokien virtaamat selvässä laskussa ja järvien pinnat tavanomaisilla kesätasoilla

Lappajärven pinta laski toukokuun aikana noin 15 cm. Kuva: Eija Pippola

Julkaistu:

Aihe:

Säännösteltyjen luonnonjärvien ja tekojärvien pinnat päätyivät toukokuun aikana lähelle tavanomaisia kesätasoja. Kuortaneenjärven pinta laski toukokuun loppupuolella kesän tavoitetason paikkeille. Myös pitkään korkealla ollut Lappajärven pinta laski toukokuun aikana noin 15 cm ja päätyi kuun lopussa viimein säännöstelyn tavoitevyöhykkeelle. Lappajärven juoksutus pieneni toukokuun aikana tasolta noin 30 m³/s tasolle 15 m³/s ja pienenee kesäkuun alussa lisää. Jokien virtaamat laskivat selvästi ja olivat toukokuun lopulla vain noin puolet ajankohdan keskimääräisistä virtaamista. Kyrönjoen alaosalla virtaama oli toukokuun lopulla noin 12 m³/s, Lapuanjoen alaosalla noin 10 m³/s, Perhonjoen alaosalla noin 11 m³/s ja Närpiönjoen alaosalla vain noin 2 m³/s. Myös järvien juoksutuksia pienennettiin toukokuun lopulla monin paikoin lähelle minimiä.

Happamuustilanne kohentunut

Happamuustilanne oli hyvä kaikissa suurissa joissa ja pH pysyi koko kuun ajan 6-7 välillä lukuun ottamatta Lapuanjokea, jossa pH saavutti 6:n tason vasta kuun puolivälissä. Sen sijaan muutamassa pienemmässä joessa happamuus oli vielä voimakasta ainakin kuun puoliväliin asti pH-arvojen vaihdellessa välillä 4,5-5,0. Muutamassa pienessä joessa vesi oli happamuudesta johtuen kirkastunut ja fosforipitoisuudet hyvin alhaisia samalla kun typpipitoisuudet olivat erittäin korkeita. Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet joissa olivat vuodenaikaan nähden kullekin joelle varsin tyypillisellä tasolla. Suurten jokien osalta fosforipitoisuudet olivat korkeimpia Närpiönjoessa ja typpipitoisuudet Kyrönjoessa, Närpiönjoessa ja Lapuanjoessa. Vesimäärien lasku näkyi myös kiintoainepitoisuuksien laskuna.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.