Työryhmä selvittää hoivapalveluiden kilpailutuksen kesäkuuhun mennessä

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

VIMPELIN kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän selvittämään hoito- ja hoivapalveluiden mahdollista kilpailuttamista. Työryhmään nimettiin kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien lisäksi perusturvalautakunnan Vimpelin edustajat, kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja. Työryhmän aikataulu selvityksen tekemiseen päättyy 30.6.2020. Anne Niemi teki aihetta käsittelevän valtuustoaloitteen 6. huhtikuuta.

KUNNANHALLITUS hyväksyi kunnan sitoutumisen maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen vuosina 2020–2022. Hankesuunnitelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kehittäminen keskittyy tietojohtamisen vahvistamiseen, kotona asumisen tukemiseen sekä palveluun ja hoitoon pääsyn varmistamiseen. Valtionavustusta saadaan arvion mukaan 2,8 miljoonaa euroa.

KUNNAN kiinteistöissä toimiville yksinyrityksille voidaan tapauskohtaisesti antaa vuokran huojennusta sitä hakeneille yrittäjille ajalle 1.4.- 30.6.2020 siten, että kyseiseltä ajalta peritään puolet vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta. Koska huhtikuun vuokra on jo laskutettu täysimääräisenä, ei toukokuun vuokraa peritä lainkaan. Hanna Kangas esitti, että Haloo Vimpelin valtuustoryhmän aloitteen mukaisesti päätettäisiin olla perimättä vuokraa kolmen kuukauden ajalta kunnan liiketiloissa olevilta yksiyrittäjiltä. Markku Lapinkorpi kannatti esitystä. Kunnanjohtajan päätösesitys tuli hyväksytyksi äänestyksessä äänin 4-3.

Kunnan vuokraamissa tai omistamissa tiloissa olevien yritysten irtisanoessa vuokrasopimuksensa joko kokonaan tai osittain taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi, noudatetaan vuokrasopimuksesta poiketen 1/3 lyhyempää irtisanomisaikaa 31. toukokuuta saakka, mikäli yritys sitä hakee.

KUNTA edellyttää, että Lappajärven osakkuus JPYP Oy:ssä toteutetaan osakeannin sijaan osakemyynnillä niin, että nykyiset osakkaat myyvät osakkeita suoraan Lappajärven kunnalle. Kunta omistaa 40 JPYP:n osaketta ja sen omistusosuus on 16,9 prosenttia. Vimpeli osti JPYP:ltä viime vuonna elinkeinotoimen palvelua 78 160,35 euron arvosta.

ETELÄ-POHJANMAAN maakunnallisesti arvokkaan uudemman rakennetun kulttuuriperinnön listalle nostettiin Vimpelin alueelta Suksitehdas ja pesäpallomuseo, Järviseudun sairaala, Aapiskujan koulu ja Sääksjärven kylä. Kunta toteaa lausunnossaan, että suojeltaviksi ehdotettavien 1900-luvun loppupuolen rakennusten tulisi olla kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan niin kiistattomat, että rakennusten uusimiseen on varaa sitten, kun laajamittainen peruskorjausvaihe aktivoituu. Sääksjärven rantaosayleiskaava on vireillä ja tämän vuoksi alueella toteutetaan kesän 2020 aikana arkeologinen- ja maisemaselvitys sekä rakennusinventointi.

ÄHTÄVÄNJOEN yläosan ja Evijärven alueen osakaskuntia edustava työryhmä pyysi Vimpelin kunnan lausuntoa luonnonmukaisesta kalatiestä Ähtävänjoen vesistöön. Työryhmä esittää alueen vesivoimalayhtiöille ja kunnille, että nämä tekevät myönteisen periaatepäätöksen ryhtyä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistämään luonnonmukaisen kalatien saamista koko Ähtävänjoen vesistöön. Vesistöalueella hankkeen vetovastuu on ympäristö- ja kalatalousviranomaisilla ja kalastusyhteisöillä, kuntien rooli on olla taustatukena. Vesivoimaloilla on keskeinen rooli sallia voimalapadon rinnalle kalatieuoma ja antaa siihen tarvittava virtaama, noin kuutiometri sekunnissa. Luontoarvot huomioiva vesivoiman käyttö tuo voimaloille mahdollisuuden ekologiseen sähköntuotantoon. Alueelle se tuo lisää asumisviihtyisyyttä sekä virkistyskäytön ja kalatalouden mahdollisuuksia. Kunnanhallitus päätti lausua, että Vimpeli näkee myönteisenä kalatien kehittämisen Ähtävänjoen vesistöön.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.