Arvokkaiden lintuvesikohteiden linnuston tilaa selvitellään

Lintuvesikohteen hoitoa niittämällä. Jokisuunlahti, Evijärvi. Kuva: Olli Autio 2018

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja sekä tehdään toimenpiteitä ranta- ja vesiluonnon tilan parantamiseksi. Helmi-elinympäristöohjelman kohteet sisältyvät suurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon.

Lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelemiseksi. Puolet Suomen kosteikkojen vesilinnuista on uhanalaisia. Merkittävin syy tähän on kosteikkojen rehevöityminen ja umpeenkasvu. Helmi-ohjelman toimenpiteiden avulla halutaan pysäyttää kosteikoista riippuvaisten lintulajien kantojen epäsuotuisa kehitys. Ensisijaisesti monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen tähtäävät toimet voivat myös parantaa lintuvesien vedenlaatua sekä toisinaan avata umpeenkasvun myötä sulkeutuneita näkymiä vesialueille.

– Lintuvesien tilan parantamisen pohjana on huolellinen, kohdekohtainen suunnittelu, jossa otetaan eri näkökulmia huomioon. Tähän liittyy olennaisena osana kohteiden linnuston nykytilan kartoittaminen, kertoo Olli Autio, joka toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueellisena lintuvesikoordinaattorina.

–Ajantasainen tieto kohteen linnustosta toimii pohjana kunnostustoimien suunnittelulle, jolloin tarvittavat toimenpiteet pystytään määrittelemään siten, että ne mahdollisimman hyvin edistävät kohteen linnuston tilan parantamista, jatkaa Autio. Kohteiden hoito- ja kunnostustoimet tullaan suunnittelemaan tiiviissä yhteistyössä maa- ja vesialueiden omistajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Metsähallituksen luontopalveluiden toimeksiannosta kartoitetaan tänä vuonna huhtikuun ja marraskuun välisenä ajanjaksona 17 lintuvesikohteen linnuston nykytila. Kartoitukset sisältävät kohteesta riippuen muuttoaikana lepäilevien lintujen, pesimälinnuston sekä poikueiden havainnointia. Helmi-ohjelman lisäksi ELY-keskuksen toimeksiannosta kartoitetaan Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen 80-100 saaren ja luodon pesimälinnustoa toukokuun lopulla ja kesäkuun alkupuolella. Kartoitustietoa käytetään alueen hoidon ja käytön suunnittelun pohjana ja samalla päivitetään alueen linnustotietoja. Edellisen kerran vastaava kartoitus on tehty vuonna 1995.

Linnuston kartoitukset tehdään kohteesta riippuen maa- tai vesialueelta käsin pääsääntöisesti kello 4-10 välillä. Kartoitukset toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu paikallisille asukkaille ja linnustolle häiriötä. Kohteet, joiden linnustoa selvitetään vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sekä kohteen vastuutaho:

 • Maa-Kannuskarin lahti ja Viirretjoen suisto, Kokkola, ELY-keskus
 • Marinkaisten rantaniitty, Kokkola, ELY-keskus
 • Rummelören-Harrbådan, Kokkola, ELY-keskus
 • Kokkolan saaristo, Kokkola, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
 • Laajalahti, Kokkola, Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
 • Viitajärvi, Toholampi, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
 • Hällörsfjärden, Kruunupyy, ELY-keskus
 • Sandören, Uusikaarlepyy, ELY-keskus
 • Kalijärv, Pedersören kunta, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Rudskärsfjärden-Finnvikarna, Mustasaari, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Petolahdenjokisuisto, Maalahti, ELY-keskus
 • Halsön, Korsnäs, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Pjelaxfjärden, Närpiö, ELY-keskus
 • Lappfjärdsfjärden, Kristiinankaupunki, ELY-keskus
 • Härkmerifjärden, Kristiinankaupunki, ELY-keskus
 • Kristiinankaupungin saaristo, Kristiinankaupunki ja Kaskinen, ELY-keskus
 • Ylimysjärvi, Kauhajoki, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Kuivasjärvi, Alavus, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.