• Lipas-tietokannassa löytyy tietoja esimerkiksi uima- ja jäähallien sijainnista ja aukioloajoista.

Lipas paljastaa lähiliikuntapaikkasi

Liikuntapaikkojen tietojärjestelmä Lipas kerää yhteen julkisten liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja. Juuri julkaistu kehittyneempi versio järjestelmästä tarjoaa avointa ja maksutonta tietoa Suomen liikuntapaikoista, niiden ominaisuuksista ja erilaisten liikuntapaikkojen tarjonnasta. Lipas-tietokantaa ylläpitää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Tietokannassa osoitteessa www.lipas.fi on noin 37 000 kohdetta ja tietoja hyödynnetään myös useissa muissa verkkopalveluissa. Esimerkiksi Metsähallituksen Retkikartta.fi ja pääkaupunkiseudun Palvelukartta hyödyntävät Lipas-dataa osana omaa palveluaan.

–Uutena ominaisuutena käyttäjä voi tarkastella vaikkapa älypuhelimella oman sijaintinsa lähistöllä olevia liikuntapaikkoja. Tietojen hyödyntäjää helpottaa, kun liikuntapaikkojen tiedot ovat saatavissa yhdestä paikasta yhtenäisessä muodossa ja niitä voi ladata suoraan omaan älypuhelimeen, kertoo projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski.

Lipas-järjestelmässä olevien tietojen ylläpito on liikuntapaikkojen omistajien ja ylläpitäjien vastuulla. Suomessa kunnat omistavat pääosan liikuntapaikoista. Omien liikuntapaikkojen tietojen ylläpito onnistuu nettiselaimella tai mobiililaitteilla rekisteröitymisen jälkeen. Liikunta- ja ulkoilureittien tietoja voi myös ladata suoraan omista aineistoista Lipas-tietokantaan.

Uusi Lipas on aiempaa laajempi kokonaisuus, johon sisältyvät myös uimahallien ja jäähallien ”portaalit” energiankulutustietojen keruuosiot. Energiankulutustietojen syöttäminen Lipaksen portaaleihin on edellytys liikuntapaikkarakentamisen avustusten saamiselle uima- tai jäähallin korjausta varten.

Lipas-järjestelmää hallinnoi ja kehittää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Mukana järjestelmän kehittämisessä on ollut suuri joukko liikunta-alan asiantuntijoita kunnista, Suomen Kuntaliitosta, Suomen ympäristökeskuksesta, liikunta- ja ulkoilujärjestöistä ja liikunnan aluehallinnosta. Energiankulutustietojen portaalien kehittämisessä ovat olleet mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, VTT, UKTY ry, Suomen Jääkiekkoliitto ja muita alan erityisasiantuntijoita.

Jaa juttu: