Kalettomanlahdesta rakennetaan kanava Välijokeen

Kanavauoma alittaa kantatien 68 eli Itäkyläntien notkossa, joka on lähellä kunnan tienvarsimainosta. Se katoaa maisemasta.

Julkaistu:

Aihe:

KULUVAN vuoden talousarvioon Lappajärven kunnanvaltuusto varasi Välijoen kalatiekanavaa varten 1,5 miljoonaa euroa.

Määrärahan käytölle edellytykseksi asetettiin kokonaisrahoituksen varmistuminen. Avustusta kaivattiin 800 000 euroa, jolloin arvioitu nettomeno jäisi 700 000 euroon.

Torstain kokouksessaan Lappajärven kunnanhallitus antoi luvan käynnistää urakkalaskenta. Talousarvion kanavamääräraha otetaan käyttöön ja rakentamisurakka kilpailutetaan.

Käytännössä kunnanhallitus päätti, että kanavan rakentaminen alkaa.

KANAVA johtaa vettä Lappajärven pohjoiskärjen Kalettomanlahdesta Välijokeen. Uoman täytyy alittaa kantatie 68 eli Itäkyläntie.

–Rakentaminen jaetaan kahteen vaiheeseen. Tänä vuonna on tarkoitus rakentaa Välijoen ja kantatien välinen osuus, sanoo kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi.

Toisessa vaiheessa ensi vuonna ovat vuorossa kantatien alitus ja kanavan lyhyen loppupätkän rakentaminen kantatien ja Kalettomanlahden välille.

Viime marraskuussa tekninen lautakunta totesi, että hankkeen kustannusarvio on 1 550 000 euroa ilman arvonlisäveroja. Kalatiekanavan rakentaminen maksaisi 1 240 000 euroa ja kantatien alittaminen 310 000 euroa.

LEHTINIEMI kertoo, että Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen kanavan ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Sen myöntämä avustus kattaa puolet toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 500 000 euroa.

–Todelliset kustannukset selviävät vasta tarjouskilpailun jälkeen, mutta ne voivat jäädä budjetoitua alemmalle tasolle.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, tänä vuonna kunta rakentaa kanavaa suunnilleen miljoonalla eurolla ja talousarvion määrärahasta jätetään käyttämättä noin puoli miljoonaa. Tulopuolelle kunta saa valtiolta puoli miljoonaa euroa.

Lehtiniemen mukaan näyttää lupaavalta, että valtio avustaa toistakin vaihetta eli ensi vuoden rakentamista.

–Ely-keskus ei jätä kesken tällaisen hankkeen rahoittamista.

KANAVA rakennetaan niin sanotun Paskolammen alueen läpi. Sinne johdettiin perunanjalostustehtaan jätevesiä. Vaikka tehtaan toiminta päättyi, alueen pintavedet olivat edelleen ravinteikkaita ja kuormittivat vesistöä.

Vuonna 2013 alueelta lähtevien vesien suuntaa muutettiin ja niiden käsittelyä parannettiin. Ajatus kanavan rakentamisesta Kalettomanlahdesta Välijokeen syntyi Paskolammen kunnostushankkeen ohjausryhmässä.

Lehtiniemi sanoo, että kanavaidean isä oli diplomi-insinööri Matti Seppälä. Hän työskenteli ennen eläköitymistään vanhempana insinöörinä Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksessa.

PERIAATEPÄÄTÖKSEN Välijoen kalatiekanavan rakentamisesta teki kunnanvaltuusto viime joulukuussa, kun se yksimielisesti hyväksyi vuoden 2019 talousarvion.

Lehtiniemi kertaa vielä syyt, miksi kanavan rakentamiseen päädyttiin.

–Veden laatu Kalettomanlahdessa paranee, kun siellä rupeaa vesi vaihtumaan.

Kanava ohittaa Niskan säännöstelypadon, joka sijaitsee Välijoen luusuassa. Siinä järvi vaihtuu laskujoeksi.

–Kyseessä on kalatie, eli kalat pääsevät liikkumaan padon ohi joen ja järven välillä.

Välijoessa kalojen matkan kuitenkin katkaisee Hanhikosken voimalaitos.

–Kanavaa pitkin voidaan siirtää veneitä. Se parantaa alueen virkistyskäyttöarvoa ja kasvattaa kiinnostusta Välijoen rannalle kaavoitettuihin tontteihin. Niistäkin tulee tavallaan järvenrantatontteja.

Lehtiniemi toteaa, että kanavan lähelle saatetaan kaavoittaa lisää asuintontteja. Kunta omistaa suurimman osan varsinaisesta kanava-alueesta.

Kanavan rakentaminen liittyy myös siihen, että Halkosaareen ollaan kaavoittamassa vapaa-ajan tontteja. Lisäksi suunnitteilla ovat kevyen liikenteen sillat reitille Halkosaari-Kyrönsaari-Nykälänniemi.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.