Uusi laki yksityisteille

Myös järjestäytymättömän tien osakkaiden on ilmoitettava kansalliseen Digiroad-tietietojärjestelmään tiedot painorajoituksista sekä tienkäytön rajoituksista ja kieltämisistä.

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

EDUSKUNTA hyväksyi kesällä uuden lain yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa varten. Nykyinen ja vielä tämän vuoden voimassa oleva laki on laadittu maatalousyhteiskunnan aikana. Lain elinkaari on yli 55 vuoden pituinen ja sinä aikana se on tehnyt tehtävänsä. Sinällään laki on toiminut hyvin, mutta vuosien saatossa yksityistiemaailma on muuttunut paljon. Lakiin ehdittiin tehdä liki 30 muutosta, joten uudistus on tarpeen.

Laki tuli voimaan vuoden alussa. Kuntien tielautakunnat lakkaavat vuoden lopussa, joten ne ehtivät käsitellä keskeneräiset asiansa siihen mennessä. Tiekunta voi tarjota ja ostaa osakkaille tienpidon ohella myös esimerkiksi yhteistä jätehuoltoa.

Tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta päätetään yksityistietoimituksessa tai kiinteistörekisaterinpitäjän päätöksellä, mutta voidaan päättää myös tiekuntien omilla päätöksillä. Osakas voi jatkossakin olla tyytymätön tiekunnan tekemään päätökseen.

Osakas voi nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa, jos on tyytymätön tiekunnan päätökseen. Aikaa siihen on kolme kuukautta. Ennen sitä osakas voi tiekunnalta vaatia päätöksen oikaisua 30 päivän aikana. Jos tiekunnan kokous ei katso oikeaksi oikaista tekemäänsä päätöstä, voi osakas siinä vaiheessa nostaa kanteen tiekuntaa vastaan.

Järjestäytymättömälle tielle voidaan perustaa tiekunta yksityistietoimituksen lisäksi osakkaiden omassa perustamiskokouksessa. Siihen on jonkun osakkaan kutsuttava kaikki muut osakkaat samalla tavalla kuin tiekunnan kokous kutsutaan koolle. Yksityistietoimituksessa maantieliittymään ja kahden yksityistien liittymään voidaan liikenneturvallisuuden vuoksi määrätä näkemäalue. Suoja-alue voidaan määrätä enintään 12 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta.

Tiealueelta voi tienpitäjä tieoikeuden perusteella poistaa liikkumista tai tienpitoa haittaavaa kasvillisuutta ja jatkossa myös näkemä- ja suoja-alueelta näkemää haittaavaa luonnontilaista kasvillisuutta.

LIITTYJÄ vastaa jatkossakin liittymästään niin, että maantieliittymien stop- ja etuajomerkistä vastaa maantienpitäjä. Nämä asiat eivät muutu. Uuden maantielain uudistuksen seurauksena yksityistie- ja maatalousliittymän rumpujen kunnossapidosta vastaa jatkossa maantienpitäjä.

Valtio voi edelleen avustaa ely-keskuksen kautta yksityisteiden rakentamista ja kunnossapitoa sen mukaan kuin valtion talousarviossa osoitetaan varoja. Samoin kunta voi varoistaan avustaa yksityisteitä. Valtion ja uutena asiana kunnan avustamisen ehtona on, että tiellä on tiekunta. Tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja kansallisessa Digiroad-tietietojärjestelmässä. Myös järjestäytymättömän tien osakkaiden on ilmoitettava Digiroadiin tiedot painorajoituksista sekä tienkäytön rajoituksista ja kieltämisistä.

Tiekunta suostumuksen yhdyskuntateknisten laitteiden (mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit) sijoittamiseen. Maanomistajan lupaa ei tällöin tarvita. Luvan antaa toimielin ilmoitettuaan siitä ensin osakkaille. Jos joku osakas vastustaa luvan myöntämistä, on asia vietävä tiekunnan kokouksen päätettäväksi.

Tieosakas maksaa tiemaksua tienkäytön ja yksiköinnin perusteella. Osana maksua voi olla kaikille samansuuruinen perusmaksu hallintokulujen kattamiseksi. Lautan tms. erikoiskohteen (esimerkiksi jäätie tai purettava silta.) pitoa varten voi tiekunta periä käyttäjiltä käyttömaksua tiemaksun sijaan. Perusmaksun voi sisällyttää myös ulkopuoliselta perittävään käyttömaksuun.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.