Opintien sillasta 150 000 euron lisälasku

Vimpeliin pitkään suunniteltu Opintien silta kevyelle liikenteelle on toteutumassa kesän aikana. Alun perin siltaa kilpailutettiin virheellisillä tiedoilla. Nyt uudessa kilpailutuksessa tekninen toimi koki uuden ikävän yllätyksen.

Talousarvion investointiosassa varattiin kuluvalle vuodelle 350 000 euron määräraha Opintien sillan ja tien rakentamiseen. Kilpailutuksen jälkeen halvimman saadun urakkatarjouksen loppusumma sillan osalta ylittää määrärahan noin 125 000 euroa. Opintien sillan ja tien valaistukseen sekä tien asfaltointiin tarvitaan 25 000 euroa.

Kunnanvaltuuston joulukuussa hyväksymän talousarvion mukaan talousarvion investointiosan investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeita. Kunnanhallitus päätti maanantaina kokouksessaan esittää valtuustolle 150 000 euron lisämäärärahaa talousarviomuutoksena. Lisämääräraha katetaan lainanotolla.

Jaa juttu: