• Paula Risikko Kortesjärvellä.

Vammaispalvelujen erityislaki eduskuntaan syksyllä

Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) puhuivat viime viikolla Kortesjärvellä hallituksen työstämästä vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevasta uudistuksesta.

Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) puhuivat viime viikolla Länsi-Suomen alueen invalidiyhdistysten kesäpäivillä Kortesjärvellä hallituksen työstämästä vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevasta uudistuksesta, joka yhdistää nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Kyse on pitkään tavoitellusta uudistuksesta, jolla pyritään parantamaan vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Sen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Risikko kertoi tilaisuudessa myös ilouutisen: Helsingin yliopisto on juuri päättänyt vakinaistaa hänen ajamansa vammaistutkimuksen professuurin, joka toteutettiin viisivuotisena lahjoitusprofessuurina vuodesta 2013 alkaen.

–On todella hienoa, että yliopisto ottaa sen nyt kontolleen, koska tarvitaan tutkittua tietoa vammaisten elämästä.

Lue Järviseudun Sanomien numerosta 32 laajemmin vammaispalvelujen erityislaista, jonka valmisteluihin myös Invalidiliitto on tiiviisti osallistunut.

Lue jutusta lisää myös Suomessa vuosi sitten voimaan astuneesta YK:n vammaissopimuksesta, joka takaa vammaisille henkilöille samat ihmisoikeudet, perusvapaudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kuin kaikille muillekin, mutta johon liittyvää tietoisuutta tulisi puhujan mukaan yhä lisätä.

Jaa juttu: