Ruoppaus etenee Savonjoelle

Vimpelin Savonjoella liikkuvilla on syytä varovaisuuteen. Jokialueella liikkumista tulisi välttää jo tulevan viikonlopun aikana. Jukkalan alueen kohdalle on rakennettu työpato viime viikon keskiviikkona. Alkuviikosta aloitetaan joen ruoppaukseen liittyvän läjitysalueen jäätien rakentaminen kaivualueella kirkkosillan ja Saarikentän välillä. Ruoppaustyöt etenevät yläjuoksulta alajuoksulle päin. Töiden arvellaan kestävän kolmesta neljään viikkoon.
Joen ruoppaus kuuluu Savonjoen tulvasuojelu- ja kunnostushankkeeseen, josta vastaavat Vimpelin kunta ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Tulvasuojelun lisäksi on tarkoitus parantaa kulkuyhteyksiä. Ruoppauksen aloittamista vauhditti odotettavissa oleva pidempi pakkasjakso.

Jaa juttu: