Alajärvi

  1. Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä 25. toukokuuta pidetystä kokouksesta.

  2. KOLME laudaturia, kolme eximiaa ja yhden yhden magna cum laude approbaturin kirjoittanut alajärveläinen Anna Koivisto hakee nyt psykologian opintoihin, ykkösvaihtoehtonaan Jyväskylän yliopisto. –Olen ollut aina kiinnostunut psykologiasta, ja lukiossa kiinnostus vain kasvoi.

  3. Kunta-alalla alkaa kampanja, jossa laitetaan hyvä kiertämään. Kampanjassa kerätään kehittämistekoja työelämästä 18.5.–14.6. Tarkoituksena on levittää hyviä käytäntöjä, joista muut voivat saada uusia ideoita työhönsä. Parhaat teot palkitaan Hyväntekijät-kunniakirjalla kesäkuun lopussa virtuaaligaalassa.

  4. Alajärven teknisen lautakunnan kokouksessa keskusteltiin koirapuiston toteuttamisesta.

  5. RUOKAVIRASTO organisoi parhaillaan väliaikaista tukea koronaviruksesta kärsiville maaseudun yrityksille ja alkutuotannolle. Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja…

  6. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisussa ”Maailman tärkein tapahtuma” – Suomalaisten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta kuvataan tämän päivän ihmisten ajatuksia kasteesta ja kummiuden toteutumisesta käytännössä.

  7. Järvi-Pohjanmaan perusturva tarjoaa vanhusikäisille omaishoidettaville perhehoitoa omaishoitajien vapaiden ajaksi.

  8. Etätyö on varsin uutta Alajärven kaupungin työntekijöille, mutta osoittautunut hyvin tehokkaaksi tavaksi tehdä töitä. Alajärven kaupungin viestintä teki työntekijöille ja esimiehille suunnatun kyselyn etätyöskentelyn sujuvuudesta. Kysely lähetettiin kaikkiin hallintokuntiin.

  9. PÄÄTTYVÄNÄ lukuvuonna kuvataidekoulussa on ahertanut 144 eri ikäistä opiskelijaa Alajärven, Lehtimäen, Soinin, Nelimarkka-Museon ja Vimpelin toimipisteissä.

  10. Nautaeläinten sähköinen tunnistaminen tulee pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien. Lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella asetusmuutoksen voimaantuloa siirretään näin kolmella kuukaudella aiemmin kaavaillusta. Tällä pyritään varmistamaan eläintenpitäjille ja kaikille nautasektorin toimijoille riittävästi aikaa sopeutua tulevaan muutokseen.