Talouksilta puuttuu yhä jätteenkuljetussopimuksia 

Järviseudun jätelautakunta kiinnittää huomiota niihin talouksiin, joilla ei ole voimassa jätteenkuljetussopimusta.
Järviseudun jätelautakunta kiinnittää huomiota niihin talouksiin, joilla ei ole voimassa jätteenkuljetussopimusta.
Järviseudun jätelautakunta kiinnittää huomiota niihin talouksiin, joilla ei ole voimassa jätteenkuljetussopimusta.
Järviseudun jätelautakunta kiinnittää huomiota niihin talouksiin, joilla ei ole voimassa jätteenkuljetussopimusta.

JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN kokouksessa 7. toukokuuta Mika Kellokoski esitti, että Järviseudun jätelautakunta vaatii toimialueen jätteenkuljetusyrittäjiä siirtymään käyttämään tietynlaista ja samanlaista tiedonhallintajärjestelmää kuljetustietojen toimittamiseksi reaaliajassa viimeistään vuoden 2025 alusta lähtien. Kuljetustiedot tulee toimittaa vähintään neljännesvuosittain säännöllisin väliajoin jätelain mukaisesti.  

Jätelautakunta kannatti yksimielisesti Mika Kellokosken esitystä. Asiaa tullaan käsittelemään tarkemmin kustannusarvioineen seuraavassa jätelautakunnan kokouksessa. 

Jätteenkuljetusrekisteriä on pyritty pidemmän aikaa saamaan selkeämmäksi, mutta puutteita on yhä.  Kiinteistöjen omistajien ja jätteenkuljetusyritysten välisissä sopimuksissa on epäselvyyksiä. Kiinteistön omistajat saattavat ilmoittaa tehneensä sopimuksen tietyn jätteenkuljetusyrityksen kanssa, mutta viranomaiselle toimitetuista kuljetustiedoista ei välttämättä kuitenkaan käy ilmi suoritettuja tyhjennyksiä. Ympäristöviranomaiset kartoittavat talouksia, joilla ei ole olemassa olevia jätteenkuljetussopimuksia. 

Lisäksi kuntalaisilta on tullut palautetta jätehuollon palvelun laatuun, kuljetuksiin ja laskuttamisiin liittyvistä ongelmista. Tietyt kuljetusyrittäjät on otettu tiukemman tarkastelun ja valvonnan alle. 

Mainos

MYÖS kompostirekisterin käyttöönotossa on haasteita. Saapuneita kompostointi-ilmoituksia on paljon vähemmän suhteessa kiinteistöihin. Vanhoja käytössä olleita kompostoreita ei ole kaikkia ilmoitettu, vaikka velvollisuus ilmoittaa kompostoinnista koskee myös vanhoja kompostoreita. Tämän kevään aikana pyritään tehostamaan tiedottamista kaikkien kuntalaisten velvollisuudesta tehdä kompostointi-ilmoitus. 

OSA toimialueen lietteen kuljetusyrittäjistä on lopettanut toimintansa. Kyyjärvellä ei ollut tarjolla ollenkaan jätehuoltorekisteriin hyväksyttyä ja merkittyä jätevesilietteen kuljettajaa, joten lähialueen yrittäjiltä tiedusteltiin mahdollisuuksia tarjota palvelua Kyyjärven alueella. Nyt kaikki toimialueella palveluja tarjoavien lietteen kuljetusyrittäjien yhteystiedot on päivitetty jätelautakunnan kotisivuille. 

LAUTAKUNTA suunnittelee asukkaille lisätiedotusta jätehuoltoon liittyvistä asioista kuten jätehuoltomääräyksistä, biojätteen keräyksestä, liittymisestä jätteenkuljetukseen ja jätteiden polttamisesta.  

BIOJÄTTEIDEN erilliskeräys aloitetaan Millespakka Oy:n toimesta toimialueella syyskuun alussa. Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan keräyshinnaston. 140 litran astian tyhjennys maksaa verollisena 13,52 ja 240 litran astian 15 euroa. Lisäksi lautakunta päätti, että hinnastoa noudatetaan mahdollisista valituksista huolimatta. 

Lue myös nämä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.