Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnos esille – Näin voit vaikuttaa

Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2050 Pohjanmaa on kestävän kehityksen kärkialue, jossa on hyvä elinympäristö, asukkaat keskiössä ja kukoistava elinkeinoelämä.
Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2050 Pohjanmaa on kestävän kehityksen kärkialue, jossa on hyvä elinympäristö, asukkaat keskiössä ja kukoistava elinkeinoelämä.
Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2050 Pohjanmaa on kestävän kehityksen kärkialue, jossa on hyvä elinympäristö, asukkaat keskiössä ja kukoistava elinkeinoelämä.
Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2050 Pohjanmaa on kestävän kehityksen kärkialue, jossa on hyvä elinympäristö, asukkaat keskiössä ja kukoistava elinkeinoelämä.
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti asettaa maakuntakaavaluonnoksen nähtäville liiton virastossa ja verkkosivuilla sekä maakunnan kaikissa kunnissa 27. huhtikuuta alkaen, ja 31. toukokuuta saakka.

Kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kunnilta ja muilta viranomaisilta pyydetään lausunnot. Lisäksi kaavaa voi kommentoida interaktiivisessa karttapalvelussa. Sen kautta tuleva palaute otetaan kaavaprosessissa huomioon, mutta lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa liittoon sähköpostitse tai postitse.

Liiton kaavoittajat esittelevät kaavaluonnosta toukokuussa. Päättäjille ja virkamiehille tarkoitetut tilaisuudet pidetään 5. toukokuuta Pietarsaaren seudulla, 9. toukokuuta Suupohjan rannikkoseudulla, ja 11. toukokuuta Vaasan seudulla. Kaikille kiinnostuneille tarkoitettu infotilaisuus järjestetään digitaalisesti Teamsin välityksellä 10. toukokuuta kello 18–20. Teamslinkki julkaistaan Pohjanmaan liiton verkkosivuilla samana päivänä. Lausuntokierroksen jälkeen Pohjanmaan liitto ryhtyy valmistelemaan kaavaehdotusta. Se on tarkoitus asettaa nähtäväksi ja lähettää lausuntokierrokselle ensi vuoden alussa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kaava menee vuoden 2024 lopussa.

Tavoitteena on kestävän kehityksen kärkialue

Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2050 Pohjanmaa on kestävän kehityksen kärkialue, jossa on hyvä elinympäristö, asukkaat keskiössä ja kukoistava elinkeinoelämä. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alueiden käytön periaatteiksi sekä muun muassa aluerakennetta, liikennejärjestelmää, viheraluejärjestelmää ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi. Kaavaratkaisu perustuu lukuisiin selvityksiin, mm kattavat selvitykset energia- ja kiviaineshuollosta sekä laajaan yhteistyöhön asukkaiden, sidosryhmien, kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnoksessa osoitetaan suuri määrä seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alueita maalla ja laajoja alueita merellä. Aurinkoenergian tuotantoa ohjataan yleisellä suunnittelumääräyksellä. Maakuntakaava luo täten edellytykset Pohjanmaan energiaomavaraisuudelle ja sille, että kaikki energia voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä.

Kivimateriaalin saannin turvaamiseksi Pohjanmaan maakuntakaavassa 2050 osoitetaan alueita, jotka ovat kivimateriaalin laadun ja määrän kannalta tärkeitä. Alueiden valinnassa on otettu huomioon olemassa oleva infrastruktuuri ja etäisyys mahdollisiin käyttökohteisiin. Näin maakuntakaava luo edellytykset sille, että kivimateriaalin saanti tapahtuu kestävästi niin luonnonvarojen, luonnonarvojen kuin ilmastovaikutustenkin kannalta

Maakuntakaavassa esitetään vain sellaisia merkintöjä ja aluevarauksia, joilla on maankäytön kannalta vähintäänkin seudullista merkitystä. Kuntatason paikalliset asiat käsitellään puolestaan yleis- ja asemakaavoissa. Kunnille maakuntakaava on tärkeä työväline, sillä se on ohjeena niiden kaavoitukselle.

Maakuntakaavan merkitys vihreälle energiansiirtymälle

–Pohjanmaan maakuntakaava 2050 edistää energiasiirtymää aikana, jolloin yhteiskunnan ja teollisuuden on muututtava yhä päästöttömämmiksi ja Suomen on vähennettävä riippuvuuttaan sähkön tuonnista, maakuntajohtaja Mats Brandt sanoo.

Sähkönkulutus kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, Sitran raportin mukaan. Merituulivoiman selvitykset, luvat ja rakentaminen saattavat kestää ainakin 6–7 vuotta. Tulevaisuuden energiantuotannon edellytykset on siis selvitettävä nyt. Pohjanmaalla maatuulivoima on vahvassa nousussa. Merituulivoima antaa mahdollisuuden lisätä päästöttömän energian tuotantoa 2030- ja 2040-luvuilla.

Ennen maakuntahallituksen kokouksen käsittelyä, merituulivoima Siipyyn edustalla herätti huomiota ja kokouksessa todettiin, että kymmenisen kirjelmää on saapunut aiheesta. Maakuntakaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä asukkailla ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Ehdotusvaiheessa saapuvat kirjelmät ja jatkoselvitykset huomioidaan, muun muassa selvitys lintujen törmäysriskistä. Alue Kristiinankaupungin edustalla ei ole sama alue kuin se, joka poistettiin Pohjanmaan maakuntakaava 2040:sta. Merialueet Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksessa on tunnistettu selvityksissä ja perustuvat Suomen ympäristökeskuksen selvityksiin sopivista alueista merituulivoimalle. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan on alueen suunnittelussa kuntatasolla huomioitava vaikutukset pysyvään asumiseen, vapaa-ajan asumiseen, virkistykseen ja kalastukseen, sekä maisema-, kulttuuriympäristö- ja luonnonarvoihin.

Aiheeseen liittyviä juttuja

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.